bublina

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti

Příběhy z Fokusu

Jak jsem našel práci!

 

„Podstatné je hledat v každém to, čím by mohl a chtěl být přínosem pro ostatní.
Pak můžeme společně hledat místo, kde své prednosti může uplatnit."

 

Fokus Praha se už od roku 1990 věnuje podpore lidí s duševním onemocněním a snaží
se v mnoha hledech a rovinách pomáhat těmto lidem zapojit se do společnosti
a nacházet  smysluplné uplatnění. Zaměstnání patří k jedné z významných složek na
cestě k seberealizaci  a vnímání sebe sama nikoliv jako pacienta, ale jako člověka.
Pomáhat nalézat a udržet si  zaměstnání - to je smyslem Centra programu podpory
zaměstnávání Fokusu Praha. Nabízíme podporu ve dvou rovinách. Jednak je to přímá
pomoc našim klientům – lidem se zkušeností s duševním onemocněním a v druhé radě
servis zaměstnavatelům, kteří chtějí poskytnout práci.

V průběhu roku 2014 sesbírali pracovníci Fokusu Praha příběhy lidí s duševním onemoc-
něním, jejichž hlavním motivem je práce. Všichni lidé mají své potřeby – chtějí někam
patřit, mít své vlastní zázemí, rodinu, mít pocit, že mají ve svém živote nějaký smysl.
Jednou z možných cest jak se zapojit do společnosti a moci si obstarat všechny své potřeby,
je práce.

Příběhy mohou být inspirací nejen pro lidi s duševním onemocněním, ale také pro nás
ostatní, kdo zdravotní znevýhodnění nemáme. Inspirací pro nás mohou být zejména
v projevené vůli  zapojit se zpátky do společnosti. Můžeme se proto v tomto neobvyklém
světle podívat sami na  sebe a uvědomit si, že jsou lidé, kteří potřebují podporu od společ-
nosti, státu i zaměstnavatelů.

Jak se v příbězích dočtete, mohou se tito lidé stát platnými pracovníky a dá se říct, že
v podstatě v jakémkoli zaměstnání. I presto, že je společnost dosud plná předsudků vůči
lidem se zdravotním znevýhodněním a vůči lidem s duševním onemocněním obzvláště,
najdete v příbězích ukázku toho, že jsou mezi námi a mohou být prospěšnými osobami
v naší společnosti.

Inspirativní čtení přejí pracovníci Centra programu podpory zaměstnávání, Fokus Praha.

 

Honza, 35 let, IT pracovník 
Jožin, 30 let, pracovník úklidu 
Lucie, 24 let, recepční 
Saša, 29 let - Víra hory přenáší 
Václav, 36 let, pracovník úklidu
Veronika, 35 let, kuchařka
Vladimír, 46 let, dispečer 

 
Příběhy o zkušenosti s duševní nemocí
 

Těchto sedm příběhů bylo sesbíráno v letech 2012 a 2013 v rámci propagační činnosti
Fokusu Praha za účelem rozšíření povědomí o problematice duševní nemoci za hranice
světa odborníků v oblasti péče o duševní zdraví. Nicméně k jejich publikaci došlo až
nyní, kdy byly přičleněny k dalším sedmi příběhům vzniklých v rámci projektu Pinel
a sepsaných na základě rozhovorů s klienty Fokusu, kteří si úspěšně našli práci na
otevřeném trhu. Na rozdíl od novějších příběhů, které jsou zaměřeny na oblast práce,
jsou tyto příběhy formulovány obecněji. Otázky, které byly v rozhovorech kladeny klientům,
byly otevřenější a více se nechaly vést samotným vyprávěním. Jejich cílem bylo získat
celkovou představu o životě dotyčného člověka a o tom, co pro něj duševní nemoc
znamená - kdy a jak vypukla, co se tím všechno změnilo, jak se projevovala a v neposlední
řadě také jestli kromě všech představitelných i nepředstavitelných negativ přinesla
i něco dobrého.

Cílem tohoto projektu bylo přiblížit duševní nemoc očím laika a alespoň částečně ji zbavit
stigmatu, kterým je stále silně zatížena. Lidé postižení duševní nemocí se od ostatních
jistě v mnohém liší. Na druhou stranu to, co může z dálky vypadat nepochopitelně, se
může při bližším pohledu stát smysluplným - duševní nemoc tak jen v intenzivnější formě
ukazuje problémy a témata, s nimiž se v konečném důsledku nějak potýkají všichni -
smutek, strach, osamění, smrt ... Snad tyto příběhy čtenářům pomohou na jedné straně
překonávat propast mezi světem duševně nemocných a zdravých a zároveň poznat, že mezi
lidmi, kteří duševní nemocí trpí, je tolik rozdílů jako uvnitř jakékoli jiné skupiny lidí.

 

Honza, 35 let
Jaromír, 61 let 
Karel, 60 let 
Petr, 31 let 
Radim, 40 let 
Valérie, 55 let - Mezi světy 
Vojtěch, 35 let 


EU-logo

 

BeneficniAkceN

fokusovinyNove

pribehyzfokusu

podporujinasN

banner OZPprace

ikonaPodporteNas

Chci darovat organizaci Fokus Praha
 
 
nebo ,- Kč

GIVT banner square