CDZlogo male

Centrum duševního zdraví pro Prahu 8

cdz8tym

Centrum duševního zdraví je místem, kde mohou najít komplexní podporu jednotlivci i rodiny, které se potýkají se závažným duševním onemocněním. Tým Centra tvoří psychiatr, psycholožky, psychiatrické sestry, sociální pracovníci, peer konzultantka a adiktolog.

Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 je společným pracovištěm Fokusu Praha a Psychiatrické nemocnice Bohnice a naplňuje standardy center duševního zdraví, jak o nich mluví reforma psychiatrické péče.

 Přejděte na webové stránky CDZ8.cz

 

webcdz8

Cíl služby

Nabízíme podporu především lidem s vážnou formou duševního onemocnění, kteří se v důsledku nemoci potýkají s obtížemi v důležitých životních oblastech (vztahy a komunikace, zdraví, zaměstnání, bydlení a péče o domácnost, hospodaření s penězi, zájmy a volný čas, péče o sebe a druhé).

Naším cílem je:

 • zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním
 • předcházet či minimalizovat nutné hospitalizace
 • poskytovat podporu rodinám
 • šířit osvětu o duševním zdraví
 • otevřeně komunikovat o duševním zdraví v sociálním prostředí klienta i ve společnosti

Cílová skupina

Služba je určena lidem, žijícím dlouhodobě na území Prahy 8.

Jak pracujeme

 • při prvním kontaktu zmapujeme potřeby a přání každého klienta
 • péče je „ušita co nejvíce na míru“ člověku, který ji využívá (obsahem i četností kontaktů)
 • práce týmu citlivě vychází z přání a potřeb klienta
 • setkávat se můžeme přímo u nás v CDZ nebo u vás doma nebo jinde ve městě podle potřeby.
 • s klientem pracujeme jak individuálně, tak v týmu
 • podle potřeby a přání klienta spolupracujeme s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod.
 • každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob
 • s klientem otevřeně, vstřícně a empaticky komunikujeme
 • snažíme se v těžkých situacích podporu aktivněji nabízet, nenechat se snadno odradit a hledat možné cesty ke komunikaci a motivaci pro spolupráci
 • citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat se do izolace
 • klienti nejsou nedobrovolně nuceni ke zdravotním nebo sociálním úkonům

Podrobnosti o službě

V CDZ probíhají různé pravidelné skupinové aktivity – terapeutické skupiny, besedy, muzicírování, cvičení a jiná setkávání. Chodíme též na procházky, do ZOO, na koně a jezdíme na vícedenní rehabilitační pobyty.


Součástí týmu je také psychiatr a psycholog. Klienti CDZ tedy mohou využívat přímo zde ambulantní psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou péči. Není to ale podmínkou.

CDZ v médiích

Dne 6.1.2016 odvysílala ČT reportáž, jejíž záznam si můžete prohlednout zde.

Deník.cz: 19. 5. 2017: http://www.denik.cz/z_domova/od-uzkosti-k-euforii-psychiatrii-ceka-terapie-20170519.html

 

Registrace

Sociální služba - podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: Sociální rehabilitace
identifikátor 7802447

Vyhledat jinou službu Centra Bohnice