Denní sanatorium

Je zdravotnické zařízení Fokusu Praha, které nabízí psychoterapii, psychiatrické
a psychologické služby.

ds 650

Cílová skupina

Denní sanatorium se specializuje na práci s lidmi s onemocněním z okruhu závažných duševních poruch (psychózy, mánie, deprese, těžké neurotické stavy, poruchy osobnosti) z celé Prahy.

Podrobnosti o službě

Naším cílem je pomáhat klientům i jejich rodinám lépe porozumět jejich onemocnění, lépe je zvládat, rozvíjet své schopnosti a samozřejmě i měnit a zlepšovat průběh onemocnění. Pomáháme najít cestu k zotavení a spokojenému životu. S každým sestavujeme
individuální program.

Ozvěte se nám (233 354 547, 777 800 387, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), zanechte prosím spojení na sebe a během několika dnů se vám ozveme s návrhem termínu, kdy můžete přijít k nám na úvodní rozhovor s jedním z našich pracovníků. Během rozhovoru se vzájemně vyjasní, jaké jsou časové možnosti, o co byste měli zájem a jak se to potkává s našimi programy, dozvíte se, co všechno nabízíme, případně vám můžeme dát kontakt na další služby Fokusu Praha nebo jiné organizace, když to vyplyne ze situace a z vašich potřeb.

Psychoterapeutické programy

 

Intenzivní program psychoterapeutické práce

Tříměsíční stacionář začal v březnu 2018.
Pro podrobné informace klikněte zde

a následující poběží na podzim 2018.

Denní stacionář nabízí možnost intenzivní psychoterapeutické práce bez nutnosti hospitalizace.

Stacionární program je určen klientům, kteří mají kapacitu reflektovat své problémy a sdílet je v rámci bezpečné terapeutické skupiny. Program se koná tři dny v týdnu, sestává z verbální i expresivní skupinové psychoterapie (arte- a dramaterapie), edukace, práce s tělem, nácviku relaxace a z individuálních pohovorů (sdílení a reflexe cesty stacionářem).

Je koncipován jako čtvrtletní psychoterapeutický program. Po ukončení stacionárního programu může klient navázat ambulantními programy.

Program povede Zora Světlíková a Štěpán Smolík za spolupráce dalších členů DS.  

 

Skupinové ambulantní programy

Skupinová psychoterapie je psychoterapeutický postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. Do skupin přijímáme nové členy průběžně, s individuálně domluvenou délkou pobytu ve skupině. Frekvence setkávání je jednou týdně. 

 

Nabídka našich ambulantních programů:

Zebra:

Docházková skupina určená pro klienty se zkušeností zejména s psychotickým onemocněním, kteří se po prožité fázi nemoci chtějí vracet do aktivnějšího života. Skupinová sezení se konají jednou týdne. Členové skupiny během nich sdílejí své zkušenosti s nemoci a hovoří o aktuálních nárocích vnitřního i vnějšího života a hledají společně nové způsoby jejich zvládání.ra - docházková skupin

Taneční terapeutická skupina:

Psychoterapeutický přístup využívající možnosti těla a pohybu ke kontaktu, komunikaci i práci na změně. Skupina pracuje s tématy, která přinášejí klienti, formou verbální a pohybovou. Vhodné pro klienty, kteří jsou ochotni sdílet svá témata s druhými ať verbálně nebo pohybem, gestem či metaforou.

Pohybová terapeutická skupina:

Terapeutická skupina zaměřená na pohyb a tanec jako možnost kontaktu. Během skupiny se klienti neučí taneční kroky, či předepsané cviky, ale společně tvoříme na hudbu tanec a hrajeme si s pohyby podle potřeb a témat klientů, hledáme, co naše tělo říká a co je pro nás dobré.á skupinová terapie

Literární klub:

Jedná se o hodinové psychoterapeutické setkání určené pro klienty, kteří jako prostředek pro vyjádření sebe sama a porozumění sobě samým chtějí využít médium poezie a hry s jazykem. Formou poetoterapeutických technik – v nichž dominuje vlastní hravé a spontánní tvoření – se dostáváme ke svým autentickým prožitkům, na něž slova běžné řeči často nestačí.rární klub

Dramaterapeutická skupina:

Skupina, ve které se kromě verbalizace používají neverbální pohybové prostředky, symbolická gestikulace a improvizační hra v roli. Je to hravé, aktivní a systematické použití dramatických-divadelních procesů v bezpečném prostředí terapie, které podporuje emocionální růst jedince a jeho psychickou a sociální integraci.

Muzikoterapeutická skupina:

Určena všem, kteří mají rádi hudbu a mají chuť zkoumat nově způsoby, jak být s druhými, se sebou samým i vlastními tématy. Není potřeba umět hrát na hudební nástroj. Skupina nabízí uvolnění, prožitek spolubytí s druhými, možnost sebevyjádření a projevení pocitů, odreagování od stresu a zážitek aktivizace, hravosti a tvořivosti.

Arteterapeutická skupina:

Je zaměřená na klienta, který se chce rozvíjet, zkoumat svoje možnosti a překonávat obtížné situace v životě pomocí své vlastní tvořivosti. Především je dán důraz na skupinové dění, na společenství, které vytváříme, a vzniklý artefakt je v naší skupině považován za prostředek komunikace, sebeprezentace, vyjádření se. Neučíme malovat, výtvarné schopnosti nejsou podmínkou ani na překážku.
Arteskupina zahájila v dubnu 2018 - podrobnosti zde v odkazu.

Podvečerní psychoterapeutická skupina:

Pro ty, kteří mají zájem zažít podporu, sdílení svých obtíží v životě, reflektovat své pocity a prožívané situace. Vhodná i pro lidi právě po hospitalizaci nebo po intenzivním programu, na který chtějí navázat ambulantní formou jednou týdně. Skupina se koná ve čtvrtky v 16:15 hodin a ne dopoledne, aby šla skloubit s prací či studiem.
Přihlašování stále probíhá během jara 2018 zde v odkazu.

Pilot:

Skupinu otevírá Fokus Praha ve spolupráci s Diabasis, potrvá 5 měsíců. Je určena pro lidi se zkušeností s psychospirituální krizí, kteří jsou schopni psychospirituální zážitky reflektovat skrze vnitřního pilota (= část vědomí, která nám pomáhá vnímat všechny procesy v těle i mysli a dělat na základě toho pak dobrá růzhodnutí pro svůj život).
Skupina zahájí na jaře 2018, můžete se přihlašovat - podrobnosti zde v odkazu.

Sportovní komunikační terapie:

Jde o kombinaci nácviku týmové komunikace a posílení zdatnosti, ale nevyžaduje fyzické ani sportovní nadání. Určeno pro všechny, kdo mají zájem si 1x týdně protáhnout tělo.

Vlny – poezie a pohyb:

Na skupině pracujeme s poezií a pohybem, hrajeme si s fantazií, sdílíme své zážitky. Cílem je uvolnění, oživení tvůrčího potenciálu i lepší poznání sebe samého. Není nutné být nějak speciálně pohybově nebo literárně nadaný, stačí odvaha zkusit něco nového. Skupina Vlny probíhala 10 let a rozloučili jsme se s ní v březnu 2018.l

Granát:

Dlouhodobý, ucelený podpůrně – rozvojový psychoterapeutický program, který zahrnuje komunitu a skupinu zaměřenou na rozvoj tvořivosti, trénink paměti, sociální dovednosti. Součástí programu jsou také individuální setkání s klíčovým terapeutem (podpora klienta v terapii a v praktických životních otázkách). Se skupinou Granát jsme se rozloučili 26.9.2017.

Individuální psychoterapie verbální

Je to pravidelné setkávání se klienta a psychoterapeuta v rámci bezpečného a důvěrného psychoterapeutického vztahu, kde je prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů. Pracuje se v klasickém 50 minutovém časovém rozpětí, důraz je na verbální zpracování problémů.

Individuální psychoterapie expresivní

V rámci bezpečného a důvěrného psychoterapeutického vztahu se pravidelně pracuje s myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky tvořivým způsobem - využitím uměleckých médií, imaginace a pohybu. Časový horizont sezení je 50 minut. Využíváme různých přístupů: arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, taneční a pohybové terapie a poetoterapie.

Rodinná a párová terapie

Jde o druh psychoterapie, která v bezpečném prostoru pracuje s párem i s celou rodinou za účelem změny a růstu. Jejím cílem je vzájemné porozumění, prohloubení vnímání potřeb členů rodiny a zlepšení komunikace.

Psychiatrická ambulance

Poskytujeme psychiatrickou péči dospělým klientům pro celé spektrum psychiatrických diagnóz kromě závislostí. Příjmovým vyšetřením procházejí i klienti se zájmem o programy našeho stacionáře – nepřecházejí však do naší ambulantní péče, ale zůstávají nadále u svého ambulantního psychiatra.

Psychologická ambulance

Nabízíme komplexní i cílená psychologická vyšetření - převážně pro potřeby našich klientů, ale jsme otevřeni i požadavkům zvenčí, podle volné kapacity.

 

Další pravidelné aktivity

Výtvarná dílna se koná každý pátek dopoledne. Skládá se z výtvarné části a relaxace, v druhé polovině probíhá společný nácvik vaření. Program vede zdravotní sestra
Monika Roubová. 

Loutkářská dílna se schází zhruba každý druhý pátek v ateliéru v 1. patře. V tvůrčí a hravé atmosféře se její členové věnují výrobě loutek, divadelních scenérií a společnému scénáři pro divadelní představení. Program je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR a Prahou 6.

Vítáme nové zájemce! Pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte 777 800 395, 2333 54547 - Hedvika Hrychová.

vyroba loutek 4

Středeční klub je prostor pro dopolední setkání party klientů a jejich společenské aktivity.

Program pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Každý rok na podzim pořádáme sérii podvečerních setkání, kde je možné se od hostujících odborných lektorů dovědět užitečné informace o komunikaci v rodině, nemoci, medikaci, sdílet své zkušenosti. Program je podporován Magistrátem hl.m. Prahy. Proběhne na podzim 2018.

Náš tým

Zuzana Foitova

MUDr. Zuzana Foitová
psychiatra a psychoterapeutka

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve Fokusu Praha působí 20 let, z toho 6 let jako vedoucí denního stacionáře. Jejím hlavním odborným zájmem je komplexní péče o lidi s vážným duševním onemocněním, včetně mobilních a krizových služeb a práce s rodinami nemocných. Věnuje se také supervizi a vzdělávání pracovníků v sociální a zdravotní oblasti. Dlouhodobě se angažuje ve snahách o modernizaci systému péče o duševní zdraví v ČR.

   

AlenaHalamova 

PhDr. Alena Halamová
psychoterapeutka a psycholožka

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klinická psycholožka a psychoterapeutka. Absolvovala atestaci v oboru klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie; výcviky SUR, gestaltterapie, rodinné terapie, videotrénink interakcí, v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a supervizní výcvik. Vedle klinické praxe působí jako lektorka výcvikového institutu SUR a Instep a věnuje se též práci supervizní.

   

BarboraHrdlickova

Mgr. Barbora Hrdličková
psychoterapeutka a klinická psycholožka

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracuje s klienty v individuální psychoterapii, v párové terapii i v skupinové psychoterapii, vede nácvik relaxačních technik. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a nadstavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie). Po dohodě s lékařem provádí psychologická vyšetření.

   
JanaHronkova Mgr. Jana Hronková
psychoterapeutka, zástupce vedoucího týmu

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V DS se podílí na vedení skupinových programů a poskytuje též individuální psychoterapii. V psychoterapii se dlouhodobě zaměřuje na muzikoterapii a zejména práci s tělem. Absolvovala ucelené výcviky v muzikoterapii (PedFUK), v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT) a řadu dalších profesních i sebezkušenostních kurzů.

   
hrychova hedvika 2017 Mgr. Hedvika Hrychová
sociálně zdravotní pracovník, psychoterapeutka, projektová koordinátorka

tel.: 233 354 547, 777 800 395
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Denním sanatoriu se podílí na vedení skupinových programů. Věnuje se projektům Centra Břevnov, pracuje v Krizové službě Centra Břevnov. Absolvovala psychoterapeutický výcvik Instep (gestaltterapie, práce se skupinou), od r. 2016 je v tříletém nadstavbovém výcviku Gestalt Plus.

   
PetrHudlicka Mgr. Petr Hudlička
psychoterapeut, klinický psycholog, vedoucí týmu

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve Fokusu působí jako ředitel Centra Břevnov a vedoucí Denního sanatoria. Pracuje s klienty v individuální i skupinové terapii, v práci využívá také prvků poetoterapie. Provádí psychologickou diagnostiku. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze. Krom klinické praxe působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech vzdělávání sociálních pracovníků.

   
JarolavJirman Mgr. Jaroslav Jirman, PhD.
psychoterapeut

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pracuje s klienty v individuální a skupinové terapii. Poskytuje párovou nebo rodinnou terapii. Absolvoval výcvik v daseinsanalytické psychoterapii.

   
MichalKaras Mgr. Michal Karas
psychoterapeut

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci programu Denního sanatoria poskytuje individuální i skupinové formy verbální psychoterapie. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze a rovněž v PCA (Rogersovská psychoterapie). Dlouhodobě se věnuje vzdělávacím projektům v oblasti duševního zdraví a krizové intervenci.

   

KamilaLaudova

PhDr. Kamila Laudová
psychoterapeutka, psycholožka, dramaterapeutka

tel.: 233 354 547, 777 800 395
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V denním sanatoriu pracuje s individuálními klienty i ve skupinových programech. Individuálně provází psychosomatickou krizí a poskytuje relaxačně - aktivizační podpůrně zaměřené programy.

   
MariaMilicevicova Mgr. Mária Miličevičová
psychoterapeutka, psycholožka

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie). Má zkušenosti z akutního lůžkového zařízení. V Denním sanatoriu pracuje s individuálními klienty a podílí se na skupinové psychoterapii. Po dohodě s lékařem provádí psychologická vyšetření.

   
LenkaMlejnkova Bc. Lenka Mlejnková
psychoterapeutka, arteterapeutka  

tel.: 233 354 547, 777 800 395
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poskytuje individuální a skupinovou arteterapii. Spolupracuje na projektech s výtvarným zaměřením. Absolvovala výcvik SUR ve skupinové psychoterapii se zaměřením na arteterapeutické techniky a dále Atelier arteterapie PF JCU.

   
Hlava1 MUDr. Ingeborg Novotná
psychiatra

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Psychiatrickou praxi započala v roce 1996 v PL Kosmonosy, později v PL Bohnice. Ve Fokusu pracuje na pozici ambulantního psychiatra od roku 2014. Další ambulantní praxi vykonává na poliklinice Prosek Praha 9 a v různých Domovech Seniorů v okolí Prahy. Má zaměření na biologickou psychiatrii a podpůrnou psychoterapii.

   
Hlava1 Tomáš Pikhart, DiS.
zdravotní bratr, terénní zdravotní bratr

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Denním sanatoriu pracuje na poloviční úvazek, druhou část úvazku má v Komunitním týmu Břevnov jako terénní pracovník. Vystudoval gymnázium, zdravotnickou školu a konzervatoř J. Ježka (tvorba textu). Pracoval jako zdravotník v soc. službách s fyzicky i mentálně hendikepovanými i na somatických odděleních (neurologie, ARO), naposledy na akutní lůžkové psychiatrii v PN Bohnice.

   
MonikaRoubova Monika Roubová
zdravotní sestra

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze. Absolovovala specializační studium v Brně - ošetřovatelská péče v psychiatrii. Pracovala v psychiatrické léčebně Bohnice, ambulanci i nezdravotnických oborech.

JitkaRencova Bc. Jitka Řenčová
psychoterapeutka, arteterapeutka  

tel.: 233 354 547, 777 800 395
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poskytuje individuální arteterapii a podílí se na programech Centra Břevnov. Kromě práce ve Fokusu Praha se věnuje také restaurování a volné umělecké tvorbě.

   

StepanSmolik mex

Mgr. Štěpán Smolík, PhD.
psycholog, dramaterapeut

tel.: 233 354 547, 777 800 395
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Denním sanatoriu se podílí na vedení stacionárního programu, mimo břevnovské centrum pracuje terapeuticky, poradensky i lektorsky se skupinami s různorodou problematikou (mentální postižení, poruchy chování, ADHD, závislosti aj.).

   
Hlava1 PhDr. Zora Světlíková
psychoterapeutka, psycholožka

tel.: 233 354 547, 770 159 223
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V Denním sanatoriu se podílí na vedení stacionárního programu a poskytuje také individuální psychoterapii.

   
JanaSpinarova Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková, M.A.
psychoterapeutka, taneční pohybová terapeutka

tel.: 233 354 547, 777 800 395
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podílí se na vedení skupinových programů, poskytuje také individuální taneční pohybovou terapii a individuální verbální psychoterapii.

   

 Zázemí:

HanaFranklova

Hana Franklová
asistentka

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ve Fokusu je od roku 2004 na pozici administrativní pracovnice, vedoucí sekretariátu. Mimo běžnou agendu komunikuje se zdravotními pojišťovnami, zajišťuje drobné opravy v domě.

   
Hlava1 Ing. Petra Bodnárová
ekonom Centra Břevnov

tel.: 233 354 547, 777 800 387
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Stará se o rozpočet Centra Břevnov, pokladnu a průběžné čerpání finančních prostředků jednotlivých projektů.

 

Registrace


Jsme smluvní zdravotnické zařízení všech zdravotních pojišťoven. Naše pracoviště má akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie.

 

 

Vybrat jinou službu Centra Břevnov