Centrum Karlín

Centrum Karlín se nachází v ulici Nekvasilova 625/2, Praha 8 Karlín

Najdete zde tyto služby:

       Dílnu a klub Cedra

       Komunitní tým Karlín

       Tým bydlení Praha

Ředitelem Centra Karlín je Mgr.Jan Sobotka.

Vedoucí Služeb sociální rehabilitace je Mgr. Eva Kudrnová.

 Jaroslav Keller

Vybrat jiné centrum

 

KarlinHrozen 2018 01 002