bublina
O Nás
  • Jsme nestátní nezisková organizace s tradicí od roku 1990 sdružující psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychology, sociální pracovníky a další pracovníky včetně dobrovolníků
  • Nabízíme komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách
  • Hájíme práva a zájmy lidí s duševní nemocí

Snažíme se, aby od nás každý klient odcházel vyrovnanější, silnější ve svých vlastních schopnostech a lépe vybavený pro praktický život.
Svoji práci děláme profesionálně a s úctou a respektem ke každému.


Organizační struktura

Správní rada
Pavel Košák, Patrik Novák, Lucie Vopálenská, Rostislav Jakoubek, Tomáš Nikolai
Ředitel
Pavel Novák (statutární orgán)

 

Aktualizováno 24. 11. 2016 9:20
 

podporujinasN