kot webJiž více než rok díky projektu z Norských fondů podporuje lidi s duševním onemocněním multidisciplinární tým Centra Podskalí Fokusu Praha. Tým je složený ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychologa, psychiatrů a peer pracovníků. Ti vyrážejí každodenně za svými klienty domů, do práce nebo třeba do kavárny či parku a pomáhají řešit problémy, které nemoc a její důsledky člověku kladou do cesty, např. psychické krize, problémy ve vztazích, vyřizování na úřadech, problémy s financemi nebo třeba i bydlením nebo zaměstnáním. V Centru Podskalí je tento tým zkušených pracovníků klientům k dispozici v rozšířené pracovní době od 8 do 20h každý všední den.

„Díky projektu z Norských fondů se snažíme v rámci multidisciplinárního týmu působit především v terénu, místní komunitě klienta. Společné návštěvy lékaře, zdravotní sestry a case managera umožňují efektivnější plánování jednotlivých kroků, které by měly vést ať už ke zvládnutí případné krize, tak ke zlepšení kvality života. Do spolupráce zkoušíme přizvat rodinné příslušníky a blízké lidi z klientova okolí. Takto poskytovaná komplexní péče zahrnující zdravotní i sociální aspekt života je účinnější než péče formou dlouhodobé hospitalizace v nemocnici. Naším cílem je směřovat k domácím hospitalizacím, které snižují míru zátěže a zároveň posilují klientovy dovednosti zvládat zhoršení zdravotního stavu.“ říká Magdalena Flaksová, vedoucí komunitního týmu Podskalí.

Během roku jsme podpořili 270 klientů, z 2600 osobních setkání s nimi, proběhla polovina mimo sídlo služby. Spolupracujeme například s klienty, kteří jsou opakovaně v poměrně krátkých intervalech hospitalizovaní na odděleních psychiatrické lůžkové péče a jejich zdravotní stav je vnímán jako chronický se špatnou prognózou. Tito lidé bývají nakonec hospitalizováni na chronickém oddělení či v domovech se zvláštním režimem. V průběhu uplynulého roku a půl se nám u některých z nich podařilo interval mezi hospitalizacemi významně prodloužit. Pravidelným kontaktem, monitorováním zdravotního stavu, včasným poskytnutím lékařské péče, podporou v zapojení do práce či volnočasových aktivit. Více než dříve se také snažíme nabízet podporu lidem, u nichž duševní onemocnění propuklo poprvé. Domníváme se, že první ataku onemocnění je třeba skutečně pečlivě ošetřit, nabídnout klientovi i jeho okolí maximum informací, podpory, připravit se na možnost, že přijde ataka další.

Multidisciplinární tým spolupracuje s Týmem podpory zaměstnávání, který se zaměřuje na podporu při hledání a udržení vhodného zaměstnání na pracovním trhu.

V průběhu ročního fungování týmu se podařilo účinně navázat spolupráci s pracovníky sociálních odborů z úřadů městských částí, kteří se na pracovníky Centra Podskalí obracejí při hledání vhodné podpory pro své klienty. Podařilo se navázat i spolupráci s nemocnicemi ve spádové oblasti, což je klíčové pro efektivní poskytování péče o klienty. Neméně významné je i propojení s dalšími sociálními službami ve spádové oblasti, které se zaměřuji na podporu lidí s duševním onemocněním.

Komunitní tým Podskalí je možné kontaktovat každý všední den od 8 do 20 hodin na telefonu 774 804 923 a po telefonické dohodě osobně na adrese Vnislavova 48/4 na Výtoni. Klientům, kteří přicházejí neplánovaně, se snažíme věnovat dle aktuálních časových možností pracovníků týmu.

male Norske fondy Logoministerstvozdravotnictvi