logo KB crNadace Komerční banky, a.s. - Jistota podpořila finanční částkou 104 400 Kč projekt Týmu podpory zaměstnávání. Fokus Praha díky tomu opět nabízí od prosince 2016 do listopadu 2017 tréninková místa pro lidi s duševním onemocněním. Tréninková místa jsou určena klientům Fokusu Praha, Týmu podpory zaměstnávání.
Samotný trénink je primárně pro lidi, kteří jej potřebují pro nácvik pracovních dovedností, není zamýšlen jako brigáda. Je tedy podmínkou, aby u klienta byl předpoklad, že po skončení na tréninkovém místě bude pracovat na hledání další práce.
Za další možnost, jak nabídnout klientům vetší šanci při uplatnění na pracovním trhu, Nadaci Jistota srdečně DĚKUJEME!