SozialMarie pro Studio27

Zástupci Studia 27 převzali ve Vídni ocenění SozialMarie 2017. Slavnostního předávání 1. května 2017 ve Vídni se zúčastnil vedoucí Studia 27 Břetislav Košťál, Michal Kašpar a Dan Šebek. Vedle krásné ceny obdrželi i hlavní finanční odměnu 15 000 EURO. GRATULUJEME!

Všechny letošní oceněné projekty zde: https://www.sozialmarie.org/cs/news/5

Rozhovor s Břetislavem Košťálem si můžete přečíst na serveru ihned.cz.http://domaci.ihned.cz/c1-65713630-nejstarsi-evropskou-cenu-pro-socialni-inovace-poprve-vyhrali-cesi-projekt-upozornuje-na-dusevni-onemocneni

Rozhovor pro Český rozhlas: http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/dusevni-nemoc-a-zurnalistika-jdou-skvele-dohromady-ukazuje-oceneny-projekt-studio-27--1722619

SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovačním projektům, a je udělována od roku 2005 každoročně celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních inovací. Letos poprvé byl oceněn nejvýše český projekt - naše Studio 27!

Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávájí prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která je vždy uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní.

(Definice socialních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung)

SozialMarie - cena za sociální inovace

SozialMarie má již své pevné místo nejen v Rakousku, Maďarsku a v České republice, ale je známá i v Chorvatsku, Německu a v Polsku, či na Slovensku a ve Slovinsku. Zřizovatelkou této ceny je soukromá nadace Unruhe (Neklid), která byla založena v roce 2000 paní Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem.
Odvahu kreativním sociálním projektům.

K hodnotícím kritériím patří vedle inovativnosti projektového záměru především dopad a účinnost pro danou cílovou skupinu a efektivní realizace daných cílů. Cena není příspěvkem projektům, které potřebují finanční pomoc, ale je oceněním dobrých a účinných sociálních inovací. Má podpořit vzájemné propojování projektů a podněcovat diskusi na téma sociální inovace.