krizac p5 300

Tentýž červnový článek jako byl vytištěn v Pětce, najdete také v elektronických novinách MČ Praha 17, na str. 13.

Podařilo se nám dojednat propagaci Krizové služby Centra Břevnov Fokus Praha v periodikách těch městských částí, jejichž obyvatelům můžeme po domluvě poskytnout krizovou intervenci i osobně, tváří v tvář, nejen po telefonu. Článek jsme poslali také Helpnetu, kde se objevil téměř okamžitě.

Text by měl vyjít během letních měsíců ještě v listech Prahy 7 a Prahy 13.
Děkujeme všem redakcím, že nám vyšly vstříc!

Co se týká Prahy 6, ta chystá komplexnější článek o celém Centru Břevnov v časopise Vaše 6.