bagr1 300

bagr2 300

Na zahradě Centra Břevnov, kterou sdílí s organizací Prev-centrum, přistály v polovině července bagry. Do konce léta 2017 budou zase pryč a zbyde po nich kus viditelné práce - potůček v dosavadním trávníku! Ze zahrady by neměl zmizet žádný strom - v zimě se kácelo kvůli revitalizaci potoka Brusnice jinde, jak si můžete přečíst tady. Pozemek patří Praze 6.

Již upravené koryto potoka je vidět nedaleko, kousek přes ulici Anastázova, kde začínají sady Břevnovského kláštera. Lákají k příjemné procházce. Kolem dvou rybníčků, čerpajících vodu právě z potoka Brusnice, dojdete k bráně kláštera a můžete jí projít a pokračovat dál procházkou po klášterních pozemcích. Nebo se zastavte u něj, nejstaršího kláštera na našem území, u studánky Vojtěška, kde Brusnice pramení. A dokonce podle legendy se u pramene sešli na podnět stejného snu sv.Vojtěch a kníže Boleslav II. v roce 993 a založili toto nejstarší opatství u nás.

Takže budeme mít na zahradě slavný potok!

Možná spíš stružku. Uvidíme a budeme informovat.
Zatím si o záměru úprav koryta potoka Brusnice můžete přečíst zde nebo s více fotografiemi a detaily o realizátorovi projektu v aktuálním článku ze 26.7.2017.

Plánovanou zahradní oslavu v létě kvůli terénním úpravám neuspořádáme, snad se to podaří na začátku podzimu. U potoka!