aktualita beneficeRádi bychom vás pozvali na druhý ročník benefiční aukce pořádaný Centrem Podskalí Fokusu Praha, který proběhne ve čtvrtek 5. října 2017 v neotřelém prostředí podniku Klubovna 2.patro.

Již druhým rokem vám představujeme fotografie více než třiceti českých a moravských fotografů, kteří svá díla darovali do naší aukce. Náš společný cíl zůstává stále stejný - podpořit lidi s duševním onemocněním. Naši aukci bereme jako ideální příležitost, jak spojit zájem o umění a filantropii s péčí o konkrétní lidi. Lidé s duševním onemocněním žijí často díky svým psychickým potížím velmi izolovaně. Jejich izolaci prohlubuje nedostatek peněz, často jsou odkázáni na invalidní důchod nebo dávky hmotné nouze. Ty jsou mnohdy tak nízké, že sotva stačí na pokrytí základních potřeb. Podpořte s námi jejich návrat do života tím, že zakoupíte fotografii a darujete tak lidem s duševní nemocí možnost o něco lépe žít. Koupí fotografie získáte nejen originální umělecké dílo, ale i dobrý pocit z toho, že pomůžete navrátit lidem s duševní nemocí svobodu a důstojnost.

Výstava a samotná aukce budou doprovázeny degustací vína, pohoštěním a po skončení aukce bude následovat after party. Těšíme se, že svou účastí přispějěte k dobré atmosféře večera.

Více informací najdete na našich webových stránkách benefice.

Aukční katolog zde