Chceme udělat osvětovou kampaň v oblasti duševního zdraví a nemoci. Duševní onemocnění je často vnímáno jako zahanbující. Je s to člověka vyřadit ze společnosti. Přitom: Duševní onemocnění může potkat každého. Z duševního onemocnění se dá zotavit. Fokus Praha podporuje lidi v tom, aby mohli žít kvalitní a důstojný život duševnímu onemocnění navzdory. Chceme, aby o tématu duševního zdraví lidé věděli, aby věděli, kam se obrátit, když se jim nebo jejich blízkým v této oblasti nedaří.

Cíl projektu
Chceme osadit zastávky na významných autobusových nádražích v regionu boardy s danou tématikou a kontaktem. Jedná o místa s velkou fluktuací lidí a tedy efektivní reklamu. (Ze statistiky uvedené v dokumentu „Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji“ vydané StČ krajem vyplývá, že v okr. Mělník cestuje denně 8-10 tis. lidí.)

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Předpokládáme, že alespoň polovina lidí z Mělníka, Kralup, Neratovic a dalších větších obcí okresu použije jednou za pololetí autobus. O naší organizaci se tedy dozví cca 30 tis. lidí.Více lidí s duševním onemocněním vyhledá odbornou podporu Fokusu Praha.

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cílovou skupinou projektu jsou lidé s dlouhodobým duševním onemocněním zejména z okruhu psychóz a poruch nálad, úzkostí či s poruchou osobnosti. Dále jsou to též lidé ohrožení začínajícím duševním onemocněním a cílovou skupinou jsou i rodina a okolí lidí s onemocněním.

Podle světové zdravotnické organizace WHO 25% lidí zažije ve svém životě životní krizi, přibližně 1% lidí pak vážně duševně onemocní.

Čím dříve se podaří lidem s duševním onemocněním poskytnout pomoc, tím větší je šance, že se nemoc podaří zvládnout bez závažných důsledků pro jejich život. Podpora okolí a rodiny umožňuje, aby nemocný zůstal ve svém přirozeném prostředí.

Sami nemocní či jejich blízcí se však často za potíže stydí, neví kam se obrátit a co dělat. Důsledky onemocnění jsou tak horší (ztráta zaměstnání, nedobrovolná hospitalizace, narušené vztahy v rodině a okolí, atd.), než když je nemocnému od počátku poskytována adekvátní podpora.

Z toho důvodu chceme, aby se o nás nemocní i veřejnost dozvěděli.

Pokud projekt chcete podpořit hlasováním, klikněte zde!

Za podporu děkujeme.

Burza

 

 

Uložit