Ve středu 11.10.2017 od 15 do 17 hod. se v Brandýse nad Labem konal v budově Městského úřadu Jarmark poskytovatelů sociálních služeb. Akce se účastnily organizace, které nabízejí ve městě a jeho okolí sociální služby. Zájemci si mohli prohlédnout nabídku služeb a zjistit od zástupců jednotlivých organizací informace, které je zajímají.

Za Fokus Praha z.ú. Centrum Mělník a Dolní Povltaví se akce účastnili zástupci Komunitního týmu Dolní Povltaví, který v Brandýse a okolí dlouhodobě spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním. Kromě jiných sociálních služeb nabízí například i službu Chráněné bydlení.

Akce je přínosná nejen pro veřejnost, ale i pro sociální pracovníky. Stává se, že klienti Fokusu Praha z.ú. mívají potřeby ve více oblastech. Vzájemná dobrá informovanost mezi službami přináší kvalitnější propojení služeb i pro naše klienty.

 Jarmark Brandýs