nadpis300

Centrum Břevnov - Fokus Praha a Městská knihovna v Praze - pobočka Břevnov
Vás srdečně zvou na přednášku s diskusí

ARTETERAPIE - Jak může léčit výtvarná činnost.

Těšíme se na Vás ve středu 29.11.20017 od 17 hodin.

 

Přednášku s diskusí povede Lenka Mlejnková,
arteterapeutka Denního sanatoria Centra Břevnov.

 

Akce se koná v břevnovské pobočce Městské knihovny na adrese: Bělohorská 56, Praha 6.

Děkujeme za podporu Magistrátu hl.m. Prahy. Vstup je volný, všichni jste vítáni.
www.mlp.cz

3loga