granat 300

Skupina Granát bývala jedním z pilířů Denního sanatoria; šlo o stacionární program. Probíhal asi 15 let v různých modifikacích, většinou dvakrát týdně, v dřívějších letech i čtyřikrát týdně. Docházely do něj postupně desítky účastníků a terapeutů. Granát kladl důraz na začlenění a přijetí i lidí v akutní fázi psychotického onemocnění, na hravost, situačnost, komunikaci, neverbální přístupy - různé kombinace expresivních terapií - a na praktické činnosti. Byl součástí komunitního života v domě.

Časy se mění, nabídka zdravotních, sociálních i volnočasových aktivit se hodně rozšířila ve Fokusu Praha i jinde a podporujeme lidi s duševním onemocněním v tom, aby nacházeli své uplatnění a trávili svůj čas začleněni do společnosti. Granát je na to připravoval ve své době dobře; dnes přišel čas jiných programů a života venku.


Rozloučení s Granátem jsme v Centru Břevnov pořádně oslavili, přišlo asi třicet lidí. Členové skupiny připravili jednohubky a objednali dva dorty. Než došlo ke slavnostnímu přípitku, uspořádali rituál na rozloučenou - hod "granátem" z balkonu do zahrady.

Děkujeme všem, kdo jste přišli a vytvořili příjemnou a slavnostní atmosféru, a děkujeme úplně všem, kdo jste se podíleli na chodu Granátu během těch dlouhých let. Díky. Mělo to smysl.

Hod "granátem" na rozloučenou:

granat hod 300