asertivita obrazek google

Svépomocný Klub Mosty Vás zve k dalšímu setkání na téma ASERTIVITA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, které se uskuteční 11. dubna od 17:00 do 20:00 hodin v Pražském Kreativním Centru, Staroměstské nám. 4/1110 00 Praha 1 Staré Město.
MODERNÍ POZNATKY Z OBLASTI ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ představí psycholožka Mária Potočná a Zuzana Zatrochová. Hudbou doprovodí David Pokorný, kytara a zpěv

Máme v dnešním světě plném autorit, pravidel a regulí ještě nějaký prostor pro vlastní názor a jeho prosazení? Jsme jen malou součástí velkého soukolí společnosti, pracovního prostředí či rodinného zázemí nebo máme možnost vše kolem nás ovlivňovat našimi postoji a názory? Jak správně naše názory prosazovat a jakými technikami je můžeme hájit? Co je správné a zdravé pro nás samotné v procesu komunikace. Jak se nenechat zatlačit manipulací druhé strany? Jak se aktivně zapojit a současně nepodlehnout egocentrismu?

Na tyto a další otázky naleznete odpověď na naší besedě na téma Asertivita a duševní zdraví. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast.

Facebooková událost