terasa perex Multidisciplinární tým Centra Podskalí se chystá v září přihlásit do 2. vlny pilotních Center duševního zdraví vyhlašované Ministerstvem zdravotnictví ČR. Příprava na pilotní projekt probíhá již třetím rokem. Během toho období se Komunitní tým složený ze sociálních pracovníků přerodil v terénní multidisciplinární tým. V rámci této proměny se tým přejmenovává na Centrum duševního zdraví Podskalí.