V sobotu 21.7. se pracovnice sociálně terapeutické Dílny Rosa z Fokusu Praha v Mělníku účastnily prodejů  s výrobky dílny, které vytvořili klienti v průběhu své pracovní rehabilitace. Prodávalo na Dobročinném festu 2018 ve Lhotce u Mělníka a na Letních Tupadelských oslavách. Dílna se těchto prodejů účastní každý rok. Na obě dvě akce přišlo méně návštěvníků než bývá obvyklé, přesto se obě akce zdařily a bylo na nich příjemně.

Prodej Lhotka 2018