Týdny pro duševní zdraví mají letos nové logo a vizuály! Týdny pro duševní zdraví -  nejstarší a nejúspěšnější destigmatizační událost v ČR -  začal  podporovat i tým projektu Destigmatizace Národního ústavu duševního zdraví a Iniciativa NA ROVINU.  Díky této spolupráci vzniklo nové logo kampaně, vizuály TDZ a postupně se rodí nová podoba webu s on-line přihláškou pro všechny akce. Společně budeme mít tak větší sílu při celkové propagaci kampaně TDZ!

Letos se na podzim uskuteční jži 29. ročník "týdnů". I letos Fokus Praha, další Fokusy po celé ČR i další neziskovky a organizace, které podporují duševní zdraví, uspořádají celou škálu akcí pod hlavičkou TDZ.  Web tdz.cz bude opět propagovat všechny přihlášené akce! Letos ale nově a s novým vizuálem. Tak se připojte i vy! On-line přihláška bude k dispozici na webu tdz.cz koncem srpna. Vizuály ke stažení a volnému použití k propagaci všech akcí jsou již teď k dispozici na webu fokus-cr.cz

 TDZ 1

"Fokus ČR společně s dalšími organizacemi a osobnostmi z řad odborníků i laické veřejnosti už od svého vzniku (1990) neúnavně bojuje proti mylnému obrazu a stigmatizujícímu pohledu na lidi s duševním onemocněním. Hájí jejich práva na důstojný život bez předsudků, snaží se ovlivňovat jak legislativu, tak mínění veřejnosti. V rámci Týdnů pro duševní zdraví (TDZ), v měsících září a říjnu, se snažíme co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševního zdraví, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. Pořádáme kulturní akce, happeningy, besedy, diskuse, přispíváme do odborných i populárních publikací. Dáváme prostor pro sebevyjádření talentovaných lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, organizujeme jejich umělecké výstavy, koncerty, divadelní představení, šíříme jejich literární díla. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá pravidelně každý rok vždy od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví."
- Pavel Novák, generální ředitel Fokusu Praha a předseda správní rady Fokusu ČR, jeden ze zakladatelů a iniciátorů TDZ

Projekt Destigmatizace, realizovaný NÚDZ je součástí reformy psychiatrické péče. Jeho iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi, staví na roveň duševní zdraví se zdravím fyzickým a vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním. Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti. Oceňujeme, jak kampaň TDZ již po mnoho let otevírá diskuzi na toto téma. Rádi ji podpoříme, abychom si navzájem mohli pomoct svými znalostmi, zkušenostmi a jejich sdílením napříč republikou."
- PhDr. Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu v oddělení sociální psychiatrie NÚDZ, odborný garant projektu Destigmatizace

 

 tdz 300x300