h1 300ARTETERAPEUTICKÁ SKUPINA

 

Sestavujeme novou arteterapeutickou skupinu
v Denním sanatoriu Centra Břevnov v Meziškolské ulici.

 

Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok
od března 2019 vždy ve středu v 10.00 h.

 

 

Skupinu povedou Lenka Mlejnková a Jaroslav Jirman.

Zájemci hlaste se prosím na recepci Denního sanatoria
- tel: +420 233 354 547 (8.00-16.00h)

 

 

Program je určen:

- klientům s psychotickým onemocněním,

- poruchami nálady,

- těžšími neurotickými obtížemi.

- Osobnostní problematika není na překážku.

- Arteterapeutická skupina je vhodná pro klienty, kteří jsou ochotni využívat jako komunikační prostředek
   kromě verbálního projevu i svůj projev výtvarný.

- Předchozí výtvarná zkušenost není podmínkou.

 

Program je dále vhodný:

- pro klienty, kteří zvládnou pravidelně docházet a jsou ochotni skupině věnovat rok času.

- pro klienty, kteří potřebují podporu a sdílení ve skupině

- jako doléčení po intenzivní psychoterapii ve stacionáři, či po hospitalizaci

- pro klienty, kteří mají motivaci pro osobní rozvoj

 

Arteterapie může pomoci:

- získat nadhled

- uvědomit si, co dělám automaticky ve svůj neprospěch

- vyzkoušet si překonat překážky tvořivě nebo jinak než dosud

- zažít uvolnění v bezpečném prostoru

- podpořit svoje zdroje

- vytvořit něco svého

 

Přijetí do skupiny potvrdíme po vstupním setkání.

Skupinová terapie je v našem sanatoriu hrazená zdravotními pojišťovnami.

.