Ve dnech 27. - 28. 3. 2019 proběhl ve Fokusu Praha historicky první audit metody Individual Placement and Support (IPS) v České republice, konkrétně v Centru duševního zdraví Podskalí. Audit probíhal pod vedením Sarah Swanson, americké odbornice a trenérky v metodě IPS.

V rámci projektu ESF Cesty k důvěře probíhalo školení tří budoucích auditorů metody IPS a zároveň samotný audit této metody. Proběhly schůzky s pracovní konzultantkou, psychiatričkou, klienty, case managery, vedoucí a ředitelem CDZ, vedoucím Týmu podpory zaměstnávání. Sarah měla možnost pozorovat práci se zaměstnavateli v terénu a prostudovat si dokumentaci. Centrum Podskalí se může pochlubit vynikajícím výsledkem 100 bodů ze 125 možných v hodnotící škále IPS. Což znamená, že máme IPS v dobré shodě (good fidelity).

Díky patří celému týmu CDZ Podskalí, zvláště pracovní konzultantce, dále všem pracovním konzultantům ve Fokusu Praha a současnému i minulému vedení Fokusu.

Well done!!!

 

 

Sarah aktualita 1             Sarah akutualita 2