Fokus Praha - Centrum Karlín uspořádal 26. března 2019 ve spolupráci s KineDokem v Divadle Kámen Praha promítání filmu “Nic jako dřív” pro studenty Gymnázia Bratří Čapků a Prvního českého
soukromého středního odborného učiliště s.r.o. Následovala beseda, kterou vedl Tomáš Vaněk a Michal Kašpar ze Studia 27 "zaostřeno na duši" s producentem filmu Tomášem Hrubým. Došlo i na představení Fokusu Praha a témat duševního zdraví.