Reforma psychiatrické péče probíhá již od roku 2013 a jde v ní o změnu systému péče, v rámci které se vytvářejí nové služby, jako je např. Centrum duševního zdraví, transformují se psychiatrické léčebny a mění se způsob financování. Fokus Praha se reformy účastní a aktivně ji podporuje. Zároveň také podporuje změnu přistupu k lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Cílem reformy je také zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním a ochrana jejich práv.

            V posledních týdnech se na internetu začala z iniciativy Michala Štingla objevovat svědectví lidí, pacientů, kteří si z hospitalizací v psychiatrických nemocnicích odnášeli šrámy na duši, především po nedobrovolných hospitalizacích. Jsme přesvědčeni, že hlas těchto lidí by česká psychiatrie měla brát vážně. Smysluplné změny lze provést jen tehdy, když se na nich budou podílet pacienti, lékaři a odborníci z řad komunitních služeb. Mezi bývalými i současnými pacienty je mnoho velmi schopných lidí, kteří se mohou do procesu změn zapojit a být velmi prospěšní.
 

Lidem, kteří se rozhodli zveřejnit svůj příběh na internetu, fandíme v jejich úsilí a oceňujeme jejich odvahu. Vzhledem k tomu, že nejspíš čelí velkému tlaku, nabízíme jim prostory pro sdílení a zpracování svých zážitků ve svépomocných skupinách nebo i, v případě zájmu, profesionální služby. Nabízíme pomoc s postoupením příběhů ombudsmance a vyjednávání s jejím úřadem.

Ataka psychického onemocnění může výrazně ovlivnit aktuální prožívání. To ale neznamená, že svědectví takových lidí jsou irelevantní, právě naopak. To bychom ve stejné logice museli odvrhnout například svědectví všech obětí ohrožených na životě, protože taková situace zasáhne do lidského prožívání s obdobnou silou jako psychotická ataka. Mohu svět vnímat v určitou chvíli velmi popleteně, vzpomínky na prožitou bolest, stud, ponížení jsou přesto obvykle autentické. Bagatelizování jejich zážitků a prožívání odporuje modernímu pojetí péče o duševní zdraví i etickému přístupu profesionála k pacientovi. Způsob, kterým se bývalí pacienti domáhají nápravy, nám může připadat někdy nešikovný nebo nátlakový. Po prožitém traumatu a v situaci bezmoci, kdy se těžko dovolávají nějaké reakce, se ale není čemu divit. Jsme přesvědčeni, že je nezbytná otevřená diskuse založená na vzájemném respektu a úctě – profesionálů k pacientům a pacientů k profesionálům, vždyť ti i ti jsou nakonec a především lidmi, se stejnými právy, povinnostmi a chybami. A bez zpětné vazby nemocných – těch spokojených, ale i těch nespokojených – nemáme možnost systém péče a přístup k lidem s duševními obtížemi vůbec změnit. Objektivní škály, zobrazovací metody ani rozbory krve nám to nikdy v plnosti neřeknou.

Uvedené příběhy obsahují opakující se motivy, které mohou poukazovat jak na individuální selhání, tak na potřebu systémových změn. Je potřeba je využít jako zpětnou vazbu, ne se jim bránit a zastrašovat. V nedávné době proběhlo hodnocení jednotlivých psychiatrických nemocnic nástroji WHO. Výsledky byly koncipovány jako neveřejné a slouží výhradně jako zpětná vazba managementům jednotlivých nemocnic. Požadujeme proto zveřejnění výsledků šetření a konkrétní nápravu systému a stavu v jednotlivých nemocnicích.

Požadujeme, aby řešení nedobrovolných hospitalizací a používání restriktivních opatření bylo prioritou Národního akčního plánu pro duševní zdraví, aby Česká republika přijala opatření, která budou dostatečně efektivně monitorovat omezování práv v systému psychiatrické péče a také případnému omezování dostatečně účinně předcházet.

Mgr. Petr Hudlička,
ředitel Fokusu Praha, z.ú.

 

 

Stručné shrnutí prohlášení

Nabízíme:

Prostory pro svépomocná setkávání lidí s příběhy, v ulici Dolákova 24, Praha 8, po dohodě i jinde.

Odbornou pomoc lidem, kteří publikovali své příběhy - kontakty na služby, především CDZ, najdete na www.fokus-praha.cz.

Postoupení příběhů Ombudsmance ČR, pokud se tak již nestalo.

Odborný postoj, který říká, že hlas lidí s duševním onemocněním je třeba brát vážně.

 

Požadujeme:

Bezodkladné řešení stížností lidí na porušení jejich práv v nemocnicích.

Zřízení institutu ombudsmana v každé psychiatrické nemocnici.

Zveřejnění konkrétních výstupů a jejich řešení ze Zprávy z mapování kvality péče v českých psychiatrických nemocnicích.