setkávání rodičů dolni povltavi

O SETKÁVÁNÍ

Velmi často prožívá náročné životní období nejen sama osoba, která trpí duševními obtížemi, ale i její blízké okolí, které se jí snaží poskytnout co největší podporu a pomoc. Tím se sami rodinní příslušníci, partneři, ovšem často i přátelé a další blízké osoby dostávají do tíživých situací. Těmi může být např. i rozpad rodinyči vztahů s širším okolím, prohlubující se finanční tíseň, stupňující se bezradnost apod. Tyto situace následně mohou způsobovat izolaci, pocity vyčerpání a samoty, které se můžou postupem času prohlubovat.
I vy, blízcí, mnohdy potřebujete cítit podporu a mít možnost sdílet své případné obavy, nejistoty a potřeby, které s sebou přináší vaše často nelehká situace.

Setkávání, které nabízíme, tak poskytuje bezpečný prostor pro sdílení zkušeností, životních starostí, ale samozřejmě i radostí spojených s péčí o blízkou osobu. K setkávání zveme rovněž ty z vás, kteří prožívají své vůbec první zkušenosti s hospitalizací blízkého, a kteří se chtějí dozvědět více o možnostech pomoci a zorientovat se v problematice duševní nemoci.

Skupina je koncipována jako otevřená, to znamená, že se můžete přidat kdykoliv v průběhu roku.

Těšíme se na setkávání s Vámi!

Mgr. Monika Štarková
Jaroslava Skučková