Duševní zdraví je globální problém. Světový den duševního zdraví (10. říjen), nám tuto dimenzi připomíná. WHO otevírá tento den letos téma prevence sebevražd. Vzpomeňme na 800 000 obětí ročně a zejména na mladé lidi, kteří jsou do tohoto počtu zahrnuti. Sebevraždy jsou nyní druhou hlavní příčinou úmrtí mládeže, a to bohužel s rostoucí tendencí.

Zjištění z mnoha vědeckých studií a dlouhodobé aplikace příslušných terapeutických programů prokázaly, že sport, tělesná cvičení a vhodné pohybové aktivity mohou rozhodujícím způsobem přispět k prevenci a léčbě řady duševních onemocnění a stavů: Sport pomáhá. Začlenění těchto aktivit do běžných terapeutických přístupů však neodůvodněně zaostává a ENALMH neustále bojuje za strategické partnerství mezi sportem a duševním zdravím.

Připojte se a šiřte s námi!

DEN 1 - 8.10.

 

DEN 2 - 9.10.

 

DEN 3 - 10.10. - Světový den duševního zdraví

 

Fokus Praha se přidává k této kampani, kterou připravil  ENALMH.  Jan Drobný,  manažer centra duševního zdraví pro Prahu 9 Fokusu Praha a současně viceprezident asociace ENALMH k tomu říká: „ Je třeba začít o duševním zdraví mluvit otevřeně -  bez předsudků a nebát se společně bez rozdílu vyběhnout třeba na fotbalové hřiště. Propojovat sport a duševní zdraví se ve Fokusu Praha snažíme např. prostřednictvím fotbalových turnajů a dalších akcí  (EASI CUP, Kaczer cup, Osmička cup).“

Podstatou sportu není jen pohyb, ale i kontakt s dalšími lidmi, přátelství, vykročení z každodenních problémů a to vše pomáhá k duševní hygieně,“ doplňuje Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha.

ENALMH připravil sadu materiálů, které budeme šířit v rámci Světového dne duševního zdraví. Přidejte se také!

Originální materiály s popisy