Praha, 15. 1. 2020 – Fokus Praha, největší nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním, získala před rokem a půl od městské části Prahy 7 byt v ulici U studánky. Byt se nyní podařilo díky finančním prostředkům a úsilí společnosti Daramis a jejího Nadačního fondu Agora 7 zrekonstruovat a od února tohoto roku bude k dispozici klientům v rámci akreditované služby chráněného bydlení. Ta je zaměřena na osoby s duševním onemocněním s trvalým bydlištěm v Praze, které si potřebují osvojit dovednosti spojené s bydlením.

„V praxi se na nás obracejí lidé, kteří selhávají v samostatném bydlení a neví, jak si pomoci, nebo jsou například dlouhodobě v léčebně či u svých rodičů, a potřebují se osamostatnit. Většinou nás lidé kontaktují přímo z nemocnic nebo přes své terénní pracovníky. Dáme si s nimi schůzku, kde se snažíme zjistit důvody, proč chtějí jít do chráněného bydlení. Důležité pro nás je, abychom očekávání těchto lidí a jejich potřeby byli schopni alespoň teoreticky zajistit. Pokud tomu tak není, snažíme se lidem pomoci jinak – třeba hledáním podnájmu, podáním žádosti o sociální byt či nalezením jiného řešení,“ říká Eva Kudrnová, vedoucí komunitního týmu Karlín Fokusu Praha.

V současné době má Fokus Praha pro účely chráněného bydlení v Praze k dispozici celkem 10 bytů v městských částech Prahy 2, 3, 4, 6 a 7 a komunitní dům v Praze 14. Ve Středočeském kraji potom provozuje dalších 11 bytů.

Přestože chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním nesupluje levné bydlení a je časově omezeno na maximálně 2 roky, zájem o něj je veliký. Poptávka tak převyšuje stávající nabídku, přičemž čekací doba na byt může být i dva roky.

„Když se místo uvolní, oslovíme zájemce z pořadníku a nabídneme mu volné lůžko. Zájemce nemusí nabízené lůžko přijmout a může se rozhodnout, že chce i nadále zůstat v pořadníku. Když chráněné bydlení přijme, začíná naše standardní péče – docházíme za ním a řešíme s ním jeho záležitosti tak, aby byl schopen bezpečně přejít do samostatného bydlení,“ doplňuje Eva Kudrnová.

V roce 2019 odešlo z chráněného bydlení v Praze celkem 9 klientů Fokusu Praha, z toho 4 do svých bytů.

Byt v ulici U Studánky, situovaný poblíž Stromovky, byl zrekonstruován v rámci pilotního projektu Nadačního fondu Agora 7 založeného společností Daramis Management. Ta zajistila architektonické práce a stavební dozor. Na rekonstrukci se podíleli také mladí studenti učňovských oborů ze severních Čech, kteří díky projektu získali potřebnou praxi.

Nadační fond Agora 7 spojuje společnosti a organizace, jejichž cílem je zlepšení kvality komunitního života v Praze 7 – Daramis Management, Elpida, Farní Charita Holešovice a MČ Praha 7.

Fokus Praha, největší nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním, získala před rokem a půl od městské části Prahy 7 byt v ulici U studánky. Byt se podařilo díky finančním prostředkům a úsilí společnosti Daramis a jejího Nadačního fondu Agora 7 zrekonstruovat a od února 2020 bude k dispozici klientům v rámci akreditované služby chráněného bydlení.