Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 27. 1. 2020 Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030, základní strategický dokument pro právě probíhající reformu. Oblast duševního zdraví obyvatel České republiky se tak konečně dostala i mezi vládní priority. 

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 až 2030 Jedním z hlavních cílů národního akčního plánu je přesun dlouhodobě hospitalizovaných osob v psychiatrických zařízeních do komunitního prostředí. Do roku 2022 by mělo přejít do komunitní péče 1 200 klientů. Sociálně zdravotní služby mají zajišťovat multidisciplinární týmy soustředěné v centrech duševního zdraví. Plán počítá s fungováním 30 center do roku 2022 a s celkovým počtem 100 center v následujících letech. 

Vládní strategie také zdůrazňuje ochranu lidských práv lidí s duševním onemocněním a jejich destigmatizaci. Do roku 2030 by měl být dokončen „systémový proces reformy psychiatrie do takové míry, aby bylo lidem s duševním onemocněním umožněno prožít, i přes hendikep duševního onemocnění, maximálně možný kvalitní život s důrazem na dodržování všech práv obsažených v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením“, uvádí se v dokumentu. 

Národní akční plán si dále klade například za cíl pilotně otestovat modely služeb v oblasti bydlení s různou mírou podpory zaměřených na dosažení zotavení a zlepšení situace u lidí s duševním onemocněním (například Recovery House, Housing First, Dům na půl cesty) ve vybraných místech ČR. 

Kompletní znění národního akčního plánu, včetně všech souvisejících dokumentů, je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně ZDE.