Praha, 3. 3. 2020 – Centrum duševního zdraví (CDZ) Podskalí, které je součástí Fokusu Praha, vstupuje do pilotního programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Centrum provozuje službu sociálně-zdravotního terénního týmu pro lidi s duševním onemocněním od roku 2015 a patří k jedněm z prvních center duševního zdraví v ČR. Spádovou oblastí centra je Praha 1, 2 a část Prahy 10 (Vršovice, Vinohrady). V této oblasti spolupracuje s více než 100 lidmi, kterým nabízí sociální a zdravotní podporu tak, aby mohli co nejlépe překonat omezení, která jim duševní nemoc přináší, a žít život, který by si přáli.

„Za pět let působení týmu jsme se profesionalizovali, daří se nám velmi citlivě nabízet podporu a lékařskou péči i lidem, kteří o ni dlouhodobě nestáli. Dbáme na to, abychom společně s klienty hledali řešení a možnosti, které odpovídají jejich osobní situaci, podporujeme je v tom, že stojí za to realizovat své životní plány,“ říká Magdalena Flaksová, sociální pracovnice a vedoucí týmu CDZ Podskalí.

Stávající tým CDZ Podskalí s otcem zakladatelem, psychiatrem Janem Pfeifferem

„Velmi si ceníme spolupráce s Psychiatrickou klinikou VFN v Praze, která poskytuje akutní lůžkovou péči lidem z našeho regionu. Od roku 2017 docházíme pravidelně každý týden na příjmová oddělení kliniky a společně s personálem nemocnice nabízíme podporu lidem, kteří jsou zde hospitalizovaní. Podařilo se nám takto navázat spolupráci s lidmi, kteří se do nemocnice dostávali opakovaně a dosud žádné služby nevyužívali. Díky podpoře multidisciplinárního týmu se podařilo počet jejich hospitalizací snížit či prodloužit intervaly mezi nimi. Zdravotní sestry z kliniky pracují také v týmu CDZ a společně se nám tak daří nabízet kontinuální podporu,“ dodává Magdalena Flaksová.

Důležitými partnery centra v poskytování podpory klientům jsou také sociální odbory městských částí. Společně se zaměstnanci úřadu mohou pracovníci centra duševního zdraví pomoci lidem s duševním onemocněním v zajištění základních životních potřeb, služeb a péče. Spolupráce již běží s Městskou částí Praha 10, jejíž zástupci centrum pravidelně oslovují. V poslední době se rozvíjí i spolupráce se sociálními pracovníky Prahy 1.

„Našim cílem je vytvořit dobře provázaný systém podpory lidí s duševním onemocněním tak, aby mohli žít doma v prostředí, které co nejvíce odpovídá jejich potřebám, a netrávili život zavření v psychiatrických léčebnách,“ shrnuje podstatu komunitní péče Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha.

Přesun dlouhodobě hospitalizovaných osob v psychiatrických zařízeních do komunitního prostředí je také jedním z hlavních cílů Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030, který schválila Vláda ČR letos v lednu. Plán počítá s rozvojem sociálně zdravotních služeb zajišťovaných skrze multidisciplinární týmy a soustředěných v centrech duševního zdraví.

Na jejich fungování se již několik let podílí i Fokus Praha, který ve spolupráci s dalšími subjekty provozuje celkem 4 taková centra – pro Prahu 6, 8, 9 a Podskalí.