Reakce na premiérův dopis iniciativě Europe Must Act z 25. 3. 2020 (doručen 31. 3. 2020), v němž uvedl, že při řešení epidemie „postrádá pomoc neziskového sektoru“

Epidemie nám připomněla, proč existují nevládní organizace. Jsou mnohem pružnější a rychlejší než státní instituce. Lidé je zakládají tehdy, když narazí na problém, který stát neřeší nebo řešit neumí. Stát je podporuje, protože plní roli, na kterou sám nestačí. Rozumný stát to ví a váží si jich. Stát nerozumný jim hází klacky pod nohy.

Když epidemie udeřila, neziskový sektor neváhal a začal se okamžitě starat o ty nejpotřebnější. Lidé, kteří v neziskových organizacích pracují, nečekali na vládní nařízení. Jednali, protože jim záleží na ostatních. Mnoho z nich se stará o seniory a další lidi odkázané na péči, kteří jsou koronavirem ohrožení ze všeho nejvíce. Nečekají za to státní vyznamenání ani jiné pocty. Dělají svou práci a snaží se chránit druhé.

Považujeme však za ostudné, když se premiér Andrej Babiš rozhodne navážet zrovna do těch, kteří se snaží každý den odvracet zkázu, kterou epidemie může napáchat na těch nejslabších. Nerozumíme tomu. Nepotřebujeme radit, co máme dělat. Pracujeme od prvních dnů.

Jediné, co potřebujeme, jsou ochranné prostředky, které chybí pracovníkům hospiců, sociálních služeb, sociálním pracovníkům a dalším. Jediné, co potřebujeme od premiéra vědět, je, proč tyto prostředky nemáme a kdy je mít budeme. My děláme svou práci. Zachraňujeme každý den ty, na které stát zapomněl. Budeme rádi, když nám stát přestane házet klacky pod nohy, přestane nás urážet a začne konečně pomáhat.

Co všechno teď dělají nevládní organizace spolu s dobrovolníky:

Sociální služby

 • Pracovníci v sociálních službách riskují své zdraví, aby pomohli těm nejzranitelnějším - seniorům, lidem s postižením, lidem bez domova.
 • Ochranné pomůcky sociálním službám z velké části dodávají neziskovky a dobrovolníci, zdarma je ale také poskytují malé i větší firmy.
 • Právě neziskovky, nikoliv stát, začaly okamžitě shánět plastové štíty, ochranné obleky, návleky a roušky.
 • Dobrovolníci, kteří teď posílili řady týmů neziskových organizací, seniorům vyzvedávají v lékárnách léky, nosí nákupy, dodávají informace, poskytují pomoc při zařizování každodenních záležitostí.
 • Pracovníci na krizových linkách, zřizovaných převážně neziskovkami, každý den radí stovkám klientů ve velmi svízelných životních situacích.
 • Psychologové, často z řad zaměstnanců neziskovek, poskytují všem potřebným podporu po telefonu.
 • Neziskovky posílily svoje online poradny a radí klientům s právními a finančními problémy, které vyplývají ze současné krize.
 • Celý neziskový sektor v sociálních službách se musel ze dne na den přizpůsobit aktuálním vládním omezením. Přesto podporuje nadále všechny, kterým pandemie koronaviru zkomplikovala život.

Zdravotnictví

 • Zdravotníkům v nemocnicích pomáhají studenti medicíny i bývalé zdravotní sestry.
 • Pro lékaře a zdravotní sestry dobrovolníci, studenti a neziskovky vyrábějí zdarma nezbytné ochranné pomůcky.
 • Pomoc neziskového sektoru je nepostradatelná také v případě, kdy jsou pacienti s Covid-19 umístěni do domácího ošetřování.

Vzdělávání

 • Dobrovolníci doučují děti, jejichž rodiče domácí výuku nemohou zvládat třeba kvůli náročné práci.
 • Neziskovky poskytují podporu rodičům pro domácí vzdělávání, dodávají výukové materiály a metodickou podporu.
 • Vznikají online vzdělávací platformy, virtuální školní skupiny a kluby.
 • Neziskové organizace a dobrovolníci zároveň podporují i ty děti, pro které je vzdělávání na dálku nedostupné.

Kultura

 • Galerie a kulturní instituce organizují online prohlídky svých sbírek.
 • Některé filmové festivaly organizované ve spolupráci s neziskovým sektorem zpřístupnily filmy pro veřejnost online.
 • Neziskovky, dobrovolníci i samotní lidé z kultury vymýšlejí cesty, jak zachovat chod kulturních institucí, kupují si jako gesto podpory vstupenky na virtuální představení.
 • I samotní umělci se aktivně angažují v dobrovolnické pomoci pro neziskové organizace.

 

Celý text včetně aktuálních signatářů zde: