Fokus Praha se připojuje k dopisu JDI adresovanému paní ministryni práce a sociálních věcí. Jedná se o reakci na právě probíhající připomínkové řízení k novele zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. K dopisu je připojen i sumář právních argumentů k připomínkám. Novela zákona jde v několika bodech proti samotné deinstitucionalizaci, což ve Fokusu Praha považujeme za závažný nedostatek tohoto důležitého zákona, který by měl být v souladu mimo jiné s probíhající Reformou péče o duševní zdraví, jíž se komunitní sociální služby plně účastní.

Celé znění dopisu zde