Praha, 28. 5. 2020 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo v rámci uvolňování pravidel v souvislosti s  pandemií koronaviru doporučený postup č. 11/2020 pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. V doporučení ministerstvo stanovilo, že poskytování sociálně aktivizační služby nelze provádět u klientů starších 50 let.

„Obávám se, že dodržování DP MPSV v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním může výrazně zhoršit jejich sociální izolaci a zdravotní stav. Navíc, zvláště u osob nad 50 let, může mít neposkytnutí sociální služby až diskriminační charakter,“ uvedl v otevřeném dopise ministryni práce a sociálních věcí výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka.

Zástupce největší české neziskové organizace se zaměřením na pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním zároveň v dopise vyzval ministryni k vyjádření, jak mají poskytovatelé služeb klientům ve věkové kategorii nad 50 let vysvětlit, proč jim nemůže být služba poskytnuta. Odpověď na tuto otázku totiž zmíněné doporučení MPSV neobsahovalo.

Kompletní znění dopisu, k jehož obsahu je možné připojit souhlasné stanovisko, je k dispozici na webu petice.com zde.