Ve čtvrtek 16. července proběhlo v pořadí druhé zasedání Rady vlády pro duševní zdraví. Rada se věnovala především otázce vlivu pandemie koronaviru na nárůst duševních onemocnění u občanů České republiky.

Podle Ivana Duškova, předsedy výkonného výboru pro implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, byl vliv pandemie široký: "Lidé řešili strach z onemocnění sebe samých či svých blízkých, možné výčitky z přenosu choroby. Další negativní dopady do duševního zdraví měla sociální izolace a další opatření, která byla přijímána k zabránění šíření infekce, a u pracovníků první linie se projevilo extrémní pracovní nasazení s následným psychickým i fyzickým vyčerpáním. V neposlední řadě jsou zde ekonomické dopady, jako významný důvod růstu duševních obtíží v populaci v budoucnosti.“  

V návaznosti na Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 rada rovněž schválila Národní akční plán prevence sebevražd. Ten reaguje mj. na skutečnost, že "v průběhu epidemie vzrostlo v ČR riziko sebevražd až trojnásobně". Podle Ministerstva zdravotnictví bude tento negativní trend v souvislosti s nepříznivým vývojem ekonomiky pravděpodobně i nadále pokračovat.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ministerstva zde