V souvislosti s výročím 30 let vzniku a rozvoje komunitních služeb zaměřených na pomoc lidem s duševním onemocněním, které si v roce 2020 Česká republika připomíná, obdržel Fokus Praha řadu vzkazů a zdravic od zahraničních kolegů, kteří se ve svých zemích podíleli a podílí na obdobném typu služeb. Mezi gratulanty nechybí například Mark Ragins, americký psychiatr, který se podílel od roku 1990 na zavádění modelu "zotavení – recovery" do péče o duševní zdraví v MHE Village v Kalifornii, nebo Nigel Henderson, bývalý šéf Mental Health Europe a dlouholetý ředitel skotské organizace Penumbra. 

Mark Ragins

Nigel Henderson

Roberto Mezzina

Felicitas Kresimon

Petru Vasile Gafiuc