Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) a FOKUS ČR se ohrazují proti stanovisku k deinstitucionalizaci, kterou společně vydaly Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS), Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Rada seniorů ČR.

Stanovisko podle AKS a FOKUSU ČR mj. prohlubuje stigmatizaci lidí s duševním onemocněním, neboť se snaží vzbudit dojem, že poskytováním péče v běžném prostředí by mohlo dojít "k ohrožení vstřícného a lidského přístupu v sociálních službách na úkor represivně direktivního přístupu". Jinými slovy, že lidé s duševním onemocněním v zásadě nejsou schopni samostatného života a vyžadují zejména kontrolu a dohled, a nikoliv lidský a partnerský přístup.

Celé prohlášení včetně apelu na odstoupení prezidenta APSS z míst člena Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče i člena Rady vlády pro duševní zdraví je k dispozici zde.