Krátkodobá online psychoterapie sestává z 12 setkání po internetu a jednoho úvodního seznamovacího setkání naživo.

Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky, že nám poskytla finance na mzdy terapeutům za odpracované hodiny v tomto projektu. V září jsme pracovali na metodice, od října už realizujeme vždy jedno setkání naživo u nás v Praze, po kterém následuje 12 setkání online. Jsou určena lidem s úzkostí, depresí, kteří nemohou naživo do psychoterapie docházet právě v období, kdy by to potřebovali. Projekt probíhá od října 2020 do června 2021.

Vážíme si toho, že teď můžeme doplňkově poskytnout omezenému počtu lidí i online služby - běžně během našeho fungování to není možné, protože zdravotní pojišťovny tento způsob pravidelné práce nehradí.
Individuální a párová /rodinná psychoterapie naživo při osobním setkání běží na našem pracovišti stále, i během nouzového stavu.

KB 300

kratkodoba psychoter