Michaela Bolcková, HR konzultantka, představuje pilíře a hodnoty Fokusu Praha.V posledních dvou letech se více mluví o hodnotách Fokusu Praha. Měníme se, rosteme, a tak je logické, že se potřebujeme ujistit, že máme společné pevné základy a víme, kam jdeme. Nejenom o tom byla řeč s HR konzultantkou Michaelou Bolckovou, která měla proces „revitalizace“ fokusáckých hodnot a pilířů interně na starosti. 

Jak z tvého pohledu začala nová debata o hodnotách ve Fokusu Praha?

To vím úplně přesně, právě jsem nově nastoupila a tohle téma tu leželo přede mnou. Etický kodex a hodnoty byly a jsou součástí firemní kultury a při podepisování s novými zaměstnanci došlo k debatě a vyvstala otázka, jestli jsou tyto hodnoty stále aktuálně a co přesně znamenají. Tehdy se tomu věnovala Hana Urbanová, tehdejší výkonná ředitelka, a také kolegyně Klára Komrsková psala diplomovou práci na toto téma. Společně s vedením Fokusu Praha jsme se domluvili na celkové revizi hodnot a tím se to stalo mým prvním velkým úkolem.

Nejprve jsme se rozhodli zmapovat, do jaké míry fokusáci hodnoty znají a jestli vědí, kde je mohou najít a jak jsou pro ně důležité. Na základě výsledků jsme se rozhodli zapojit naše týmy a začali za nimi vyjíždět na setkání na „fokusky“ (pozn.: sběr dat pomocí metody focus group).

Kde se berou hodnoty?

Hodnoty mohou být dané shora, ale my jsme věřili, že se ve Fokusu Praha žijí zespodu a že bude stačit jen otevřít debatu a zaznamenávat.  Inspirací nám byla Diakonie, kam jsme se byli podívat a kde hodnotám věnovali velký prostor.

Sběru dat jsme dopřáli dostatek času i my. Uskutečnilo se více než 12 týmových setkání v průběhu celého jednoho roku, a poté následovalo období vyhodnocování.

A co tedy vyšlo? Překvapilo tě něco?

Paradoxně se ukázalo, že při porovnání výsledků stávající vize a podnětů na vznik nové nejsou zásadní rozdíly. Hloubka myšlenek zůstala zachována.  Zprvu to bylo překvapivé, ale ukázalo se, že je to něco, co je ve Fokusu silně zakořeněné a přetrvává 30 let. Vykopali jsme a oprášili pilíře Fokusu Praha a znovu zakotvili, co Fokus Praha je. Vlastně jsme znovuobjevili základy Fokusu Praha i hodnoty, které tu byly vždy zakořeněné nejvíce.

A co hodnoty, ty se nějak změnily?

S hodnotami to bylo trochu jiné. Z původního seznamu 10 hodnot jsme vypíchli 5 opravdu základních, které odrážejí esenci Fokusu a způsob naší práce. Do procesu se zapojil celý management Fokusu Praha na jednom z výjezdních zasedání. Využili jsme k tomu i názoru nezávislého konzultanta v rámci školení 7 statečných.

A co teď?

“Korona” nám zkřížila plány. Původně jsme chtěli už na jaře objet všechny týmy a nyní nás to čeká teprve na podzim. Zároveň se v „koronavirové“ době ukázalo, že Fokus hodnotami skutečně žije, a tak jsme je komunikovali např. prostřednictvím Tlampačů.

Provázejí už novou výroční zprávu a budou součástí naší komunikace navenek – na webu i sociálních sítích. Chceme s hodnotami pracovat, chceme, aby se žily, aby byly vidět, aby se propisovaly i do výběrových řízení a navazovaly na náplně práce a odrážely se v hodnocení zaměstnanců.

Za námi je kus práce, ale zároveň je před námi nová startovací čára. Musíme jít s hodnotami do světa, aby se skrz Fokus dostaly ven, hlavně ke klientům prostřednictvím naladění služeb.

Pozice HR vznikla ve Fokusu Praha vlastně až s tvým příchodem. Jak bys zhodnotila uplynulé dva roky, které jsi ve Fokusu zatím prožila?

Pojďme trochu rekapitulovat. Práce v neziskovce je úplně jiná, než na jakou jsem byla zvyklá v korporátu. Přišla jsem z jiného světa. Tady je to daleko vice o důvěře a o svobodě. Když to srovnám, Fokus je organizace mnohem více založená na hodnotách a důležitou součástí je týmová práce a mezilidské vztahy. Práce je tu svým způsobem náročnější než v byznysu. Musíte být kreativnější, nemáte velký tým lidí, máte omezené finance. Lidé tu nejsou tak motivovaní plněním konkrétních úkolů, ale širším dopadem své práce, smysluplností pro klienty i společnost.

Máme za sebou velký počet náborů, Fokus se rozrůstá, hledáme odborníky s širokým rozhledem. A při výběrových řízeních ověřujeme vztah zájemce k fokusáckým hodnotám. Mám radost, že za ty dva roky, co tu jsem, se hodnoty propisují i do inzerátů.

Myslíš, že HR oddělení je pro organizaci, jako je Fokus, nutné?

Každý jsme odborník na něco jiného. Před mým nástupem si týmy nábory řešily samy a věřím tomu, že to zvládaly dobře. Ale už jsme velká organizace a můžeme zájemcům nabídnout práci i v jiných týmech a zároveň vedoucím ušetřit další administrativní zátěž. Aby HR dělalo svou práci dobře, musíme znát všechny naše týmy, jejich složení, dynamiku, jejich specifickou „minikulturu“. Doplňování každého týmu je náročná skládačka. Někdy se to daří lépe, někdy méně. Jen v době koronaviru jsme uskutečnili on-line přes 100 pohovorů.

Co dál? Začínala jsi ve Fokusu na půl úvazku sama, postupně vzniklo celé oddělení. Jaké máš další plány?

Chci, aby HR nebylo jen o náborech. Důležité je provázet nového pracovníka i adaptačním procesem a začleněním do týmu.  Na úrovni organizace chci posilovat značku zaměstnavatele. To začíná u škol, které nám posílají absolventy.

A pak jsou tu i výstupní pohovory. Člověk by měl odcházet spokojený. Odnáší s sebou do další práce obraz organizace. Je důležité otevírat dveře zpět. A Fokus je místo, kam se lidé často vracejí a přinášejí s sebou nové zkušenosti.

 

Pilíře a hodnoty Fokusu Praha

 

 

4 PILÍŘE

 

Fokus Praha je zásadní součástí regionálního systému péče o lidi s duševním onemocněním. Vysokou kvalitou poskytovaných služeb vytváříme podmínky pro plnohodnotný život lidí s duševním onemocněním ve společnosti.

Vedle služeb v rámci systému vytváříme a ověřujeme alternativní typy služeb, které umožňují přístupy k duševnímu zdraví posunout dál.

Každý pracovník Fokusu Praha vnímá člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.

Aktivně boříme mýty a předsudky o duševním zdraví.

 

5 HODNOT

 

Respekt – podpora místo péče

Naše klienty vnímáme jako partnery. Respektujeme jejich vůli, přání a jejich obraz „plnohodnotného života“, ve kterém je podporujeme. Demokratický způsob práce uplatňujeme i mezi zaměstnanci.

Profesionalita a lidskost

Profesionalita a lidskost se ve Fokusu snoubí. Každého klienta vnímáme především jako jedinečného člověka s celoživotním příběhem. Víme, že duševní nemoc může potkat každého. Pracujeme otevřeně, pružně, transparentně, reagujeme na zpětnou vazbu.

Osobní odpovědnost

Každý z nás má osobní zodpovědnost – za svůj život, za své zdraví, za svou práci. „A uchopit život do vlastních rukou“ je cílem naší spolupráce s klienty.

Naděje místo beznaděje

Naděje není ve Fokusu Praha jen slovo, ale celkový přístup. Věříme, že každý se může zotavit.

Hledání nových cest

Inspirujeme se ve světě i u nás. Rozvíjíme se a stále hledáme svou cestu v měnící se době. Místo výmluv, proč něco nejde, hledáme cesty, jak by to šlo. Nebojíme se změn a umíme se poučit i ze zabočení do slepých uliček. Chyby a omyly vnímáme jako prostor k učení.