Jan Sobotka V poslední době je možné ve Fokusu Praha zaslechnout slovní spojení „recovery house“. Co vlastně tento anglický termín znamená a bude znamenat v českém kontextu, jsme se zeptali výkonného ředitele Fokusu Praha Jana Sobotky.

Jak bys nezasvěcenému čtenáři vysvětlil, co se skrývá pod poněkud enigmatickým slovním spojením recovery house?

Recovery house je způsob, přístup, vlastně to může být i prostor, dům, kam přicházejí lidé, kteří chtějí porozumět tomu, co se s nimi děje, když např. slyší hlasy nebo mají nějaké další závažné potíže s duševním zdravím. Mluvíme o zcela jiném formátu služby, než na jaký jsme zvyklí. Je založen na svobodě a zároveň vlastní odpovědnosti a aktivitě. Možná to zní obyčejně, svoboda, odpovědnost, ale v recovery house musí tato slova mít obsah, bez toho společenství nebude mít kýžený efekt. Předpokládáme, že každý člen recovery house je pro společenství přínosem. V Česku doteď nic takového nefunguje. Příklady najdeme např. v Terstu, Velké Británii nebo v USA.

Když do toho zamíchám trochu symboliky, představte si recovery house jako Roklinku z Pána prstenů. Je to takový ostrov svobody, kde se setkají elfové, lidé, trpaslíci, kouzelníci, hobiti – prostě všechny bytosti. Až když se vypořádají s těžkostmi svých životních příběhů, se strachy a předsudky, přestanou se povyšovat jeden na druhého, začnou spolupracovat, najdou cestu, jak porazit Saurona a zachránit Středozem. Sám Elrond, uznávaný elf, musel svou dceru nechat odejít s člověkem (lidi považoval za slabé), aby se jeho vztah s ní i s lidmi proměnil.

Jak tedy vypadá recovery house konkrétně, máme si představit objekt, službu?

V recovery house se najednou může zotavovat 6 –10 lidí. Budou zde bydlet podle potřeby – někdo třeba měsíc, nejčastěji ale kolem půl roku, tak je to vyzkoušené. Klient si vybere pracovníka, který jej bude zotavováním  provázet. Program je založený na úplné svobodě a vlastní odpovědnosti za svůj život.  Na společných setkáních se všichni – klienti i zaměstnanci dohodnou na programu. Klíčová slova jsou: nikdy o nás bez nás, dohromady.

Je to vyzkoušené a potvrzené: pokud se člověku ponechá svoboda, kudy a jak rychle bude probíhat zotavování a bude mít vedle sebe někoho, kdo se bude zajímat, ptát se na životní příběh a přitom nesoudit, tak to funguje.

Proč zrovna teď?

Letos byl Vládou ČR schválen Národní akční plán pro duševní zdraví na rok 2020–2030 a recovery housy jsou jeho součástí.

Díky Lence Krbcové-Mašínové a Janu Pfeifferovi, členům výkonného výboru pro implementaci reformy péče o duševní zdraví, začala on-line setkání zahraničních odborníků – Paulem Bakerem a Johnem Jenkinsem se zástupci českých poskytovatelů služeb. My ve Fokusu Praha bychom chtěli uskutečnit tento záměr ve spolupráci s Bonou.

Jaký je časový plán tohoto záměru?

Záměr je začít už v průběhu příštího roku. Chce to nový objekt, ideálně dům se zahradou. Začínáme oslovovat klienty i pracovníky, kteří mají o tento nový způsob práce zájem, protože oni budou společně tvořit a naplňovat myšlenky recovery house do reálné podoby.

Pro jaké lidi je tedy recovery house určen?

Recovery house je službou vedle terénních služeb a je zamýšlen pro lidi, kteří „řeší“ v rámci zotavování psychické fenomény, o kterých by se chtěli dozvědět co nejvíce, aby jim co nejméně komplikovaly život.

Jak konkrétně to bude vypadat? Zatím to zní trochu jako lázně.

Rozhodně nepůjde o žádné lázně. Klienta i pracovníka čeká hluboká práce s příběhem, s traumatem. Duševní potíže často vycházejí z traumat, která si během života neseme. Někdy je musíme odkrýt, abychom se s nimi mohli vyrovnat, a bývá to bolestná cesta. Recovery house přináší tuto „pouť“ na bázi důvěry a svobody a navíc v intenzitě a čase, které klient sám potřebuje a nastavuje.

To zní krásně a co praktická stránka věci? Kolik to bude stát? Jak se přihlásit?

Pobytová služba, její provoz, stojí poměrně dost peněz. V Evropě na ni přispívají regiony, sociální systémy, rodičovské organizace a různé nadace. Přemýšlíme o připlácení za pobyt, nějaký příspěvek vhodný je, ale rozhodně by to neměla být taková částka, aby představovala vysoký práh. V úvodu se zájemce potká s pracovníky, dostane informace a sám řekne, co by chtěl, co potřebuje, co se mu děje…

Mohou přijít i krize?

Jistě, krize určitě přijdou, ale na principech psychoterapeutických skupin a komunit je ověřené, že právě společenství lidí krize a emoční zátěž zvládne a dovede dobře unést.

Pracovníci recovery house by měli být průvodci, kteří se nebojí a orientují se v tom, co je na společné cestě s klientem může potkat.

Jak to společenství recovery house funguje?

Klienti jsou napřed a vědí, kudy jít. A to musí pracovníci respektovat, „nepřebíjet“ to vlastní odborností nebo předcházejícími zkušenostmi. Konkrétní program a obsah se tvoří až společně, často ve spojení s místní komunitou, s rodinami klientů. Zkušenost z recovery house v Terstu ukazuje, že v programu bývá individuální práce s traumatem, práce s rodinou, skupinová setkání, vzdělávací workshopy.

Jak se mohou zapojit zaměstnanci Fokusu?

Vše je otevřené. Koho to zaujalo, může mi napsat nebo zavolat třeba teď hned. Zájemci se mohou připojit k on-line workshopům, můžeme se potkat a probrat konkrétní plány a očekávání. Je to prostě nová výzva a já jsem moc rád, že ji můžeme ve Fokusu začít naplňovat.