Navzdory negativní reakci více než třiceti českých neziskových organizací včetně Fokusu Praha, ale i doporučení Evropské komise se Vláda ČR rozhodla snížit pro roky 2021–2027 podíl financí z Evropského sociálního fondu (ESF+). Ty měly být původně určeny na podporu fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení či programů na podporu zaměstnanosti – tedy řešení problémů, jejichž závažnost se následkem epidemie COVID-19 a následné socioekonomické krize ještě prohloubí.

Na svém zasedání 1. 3. 2021 Vláda ČR rozhodla, že cca 200 miliónů eur, tj. zhruba 5,2 miliardy korun se přesunou do Fondu soudržnosti, který je využíván primárně pro projekty spojené s dopravní infrastrukturou či energetikou. Podle zástupců iniciativy, která se snažila tomuto kroku zabránit, může postup vlády nejen zničit životy celé jedné generace sociálně znevýhodněných obyvatel ČR, ale i vážně ohrozit zotavování celé společnosti ze socioekonomické krize v důsledku pandemie COVID-19.

Celé vyjádření si můžete přečíst zde.