Ve čtvrtek 18. 3. 2021 se od 11.00 hod. na komunikační platformě Zoom uskuteční mimořádný webinář k reformě péče o duševní zdraví s účastí zahraničních expertů. Účast na webináři je otevřena všem zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti. Přijďte diskutovat i Vy. Pozvánka včetně přihlašovacího linku je k dispozici zde, podkladový materiál zde

Hlavní koordinátor webináře a stěžejní propagátor reformy péče o duševní zdraví v České republice, MUDr. Jan Pfeiffer, k obsahu webináře a souvisejícího dokumentu uvádí: Situace pandemie, v které se nyní celý svět nachází, přináší řadu výzev. V některých oblastech otvírá fundamentální otázky na potřebu změny paradigmat, v kterých doposud žijeme. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním není výjimkou. Mezinárodní koalice řady organizací, reprezentujících uživatele, rodinné příslušníky, poskytovatele služeb, i odborníky z oblasti lidských práv, vzala situaci jako výzvu a snažila se vytvořit konsensuální dokument popisující oblasti a směr, kterým by se péče o osoby s duševním onemocněním měla a mohla nasměrovat. Posláním platformy, i dokumentu platformou vytvořeným, je otvírat někdy i kontroverzní témata, stimulovat širokou diskusi a využít tak těžké, nicméně v něčem velmi specifické doby. Pozvání řečníci nás v rámci webináře detailněji seznámí, respektive provedou jak pohnutkami, které vedly k vytvoření koalice na téma „Paradigm Shift in Mental Health“, tak i výstupy, které ze společné práce vzešly. Dokument byl vytvořen ve spolupráci široké koalice organizací, které jsou většinou taktéž sami o sobě koalicemi: International Mental Health Collaborating Network, World Federation for Mental Health, World Association for Psychosocial Rehabilitation, Mental Health Europe, European Community based Mental Health Service Providers Network (EUCOMS), Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks (GAMIAN), Human Rights Monitoring Institute (HRMI), Italian Society of Psychiatric Epidemiology (SIEP), Transforming Australian Mental Health Service System.“

-----------------------------------

Termín konání webináře: 18. 3. 2021, 11:00 – 13:00 CET

Registrační link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOGrqj0uHNc3UAnojkEBzsYbIMvNzKlB

Zahraniční experti: Roberto Mezzina, Dainius Pūras, John Jenkins