Proti vládou připravovaném krácení evropských financí v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb, o kterém jsme nedávno informovali zde, se vyslovil také Senát Parlamentu ČR. Horní komora přijala dne 18. 3. 2021 usnesení, v němž vyzývá Vládu ČR, aby nepřijala současný návrh Pravidel spolufinancování Evropského sociálního fondu plus (ESF+) pro období 2021–2027, který připravilo Ministerstvo financí ČR. „Je nepřijatelné, aby se v této době, kdy lidé přichází o práci, živnosti a podniky, krátily finanční prostředky v oblasti řešení zaměstnanosti a sociálních služeb,“ píše se v usnesení iniciovaném senátorkou Šárkou Jelínkovou. Senátoři a senátorky dále ve svém usnesení vládu vyzývají, aby Pravidla přepracovala tak, aby odpovídala podmínkám v předchozím programovacím období, přinejmenším pro subjekty poskytující veřejně prospěšnou činnost tak, aby nedošlo k reálnému snížení absorpční kapacity ESF+. Je to vůbec poprvé, kdy se kromě poskytovatelů sociálních služeb ohradili proti postupu české vlády také zákonodárci.

Pravidla pro spolufinancování Evropského sociálního fondu plus na období 2021–2027 mění podmínky oproti minulému plánovacímu období zejména v neprospěch subjektů poskytujících veřejně prospěšnou činnost. Zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by znamenalo, že na evropské finance by podle nových pravidel nemusely dosáhnout nejen neziskové organizace, ale také některé obce.

Senátoři a senátorky rovněž vyjádřili své znepokojení z toho, že vláda na programové období 2021–2027 hodlá snížit o 10 % částku alokovanou pro ČR z Evropského sociálního fondu plus, určeného především na politiku zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální služby a sociální inovace. „Sociální služby jsou právě v dnešní době více potřeba než kdy jindy a je třeba naopak rozšiřovat stávající pomoc a dále usilovat o dlouhodobé a udržitelné financování sociálních služeb,“ píše se mimo jiné v usnesení Senátu, který zároveň poděkoval všem, kdo se v současné pandemické době věnují jak klientům sociálních služeb, tak školákům a mladistvým.

Senát ve svém usnesení zdůraznil, že v době přetrvávající pandemie narůstá poptávka po odborných poradenských službách v oblasti dluhové problematiky, domácího násilí a vztahů v rodině, výchovy a vzdělávání dětí i bydlení. „Rodiny jsou ohroženy ztrátou běžného způsobu života, snížením či ztrátou příjmů, nezvládají si udržet či najít vhodné bydlení, vzrůstá počet psychiatrických onemocnění a závislostí na alkoholu a drogách,“ vyjmenovává dokument problémy, které přináší současná socioekonomická krize.

Usnesení Senátu dále připomíná, že Česká republika potřebuje v nejbližší budoucnosti inovace jak ve vzdělávání dětí a mládeže, tak v oblastech, které nejsou dostatečně legislativně upraveny: jedná se například o dostupné bydlení, řešení nedostupných služeb v sociálně-zdravotním pomezí, ale i například řešení pomoci zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zadlužené zaměstnance.

O výši alokace ESF+ i o změnách v Pravidlech spolufinancování se diskutuje již od loňského podzimu, kdy se česká vláda rozhodla nerespektovat doporučení Evropské komise a navrhla přesunout část prostředků do infrastrukturního Fondu soudržnosti.