Jedním z kandidátů 27. ročníku prestižní Ceny Olgy Havlové pro rok 2021 je Břetislav Košťál – zaměstnanec Fokusu Praha, jeden ze zakládajících členů Studia 27 a důležitý představitel „peer hnutí“ v České republice. Jeho příběh inspiruje k hledání počátku boje za lidská práva, reformu psychiatrie a osvětu ve sféře duševního zdraví. Nominaci Břetislava Košťála na Cenu veřejnosti můžete podpořit svým hlasem od 1. do 24. května zde. Cena Olgy Havlové a Cena veřejnosti budou předány 14. června 2021 v prostorách Národní galerie v Praze.

„Cena Olgy Havlové má za cíl upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. Zdravotní handicap není vždy na první pohled viditelný a nemusí jít o postižení či nemoc fyzickou, ale také duševní. A právě závažné duševní onemocnění doprovází Břetislava Košťála už 24 let. Přesto je schopen pomáhat druhým, když velmi důsledně a zodpovědně hájí práva lidí s duševním onemocněním na důstojný a smysluplný život bez ohledu na to, jakou diagnózu jim dali lékaři. Břéťa Košťál má osobní charisma a má odvahu ho využívat. Zná dobře neziskový sektor, našel v něm svoje uplatnění, má v něm mnoho přátel a tato přátelství jsou velmi plodná. Stojí uprostřed komunity lidí, kteří mají podobnou zkušenost jako on a kteří chtějí být a jsou aktivní. Inspiruje, pomáhá měnit životy lidí a neváhá přitom jít se svou vlastní kůží na trh. Nebojí se mluvit o stigmatech a předsudcích, které jsou s duševním onemocněním spojeny, což je obzvlášť aktuální nyní, kdy v souvislosti s probíhající pandemií výrazně narůstá počet lidí s psychickými potížemi,“ říká Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha, který Břetislava Košťála na Cenu Olgy Havlové 2021 nominoval.   

Břetislav Košťál nominován na Cenu Olgy Havlové 2021. Břetislav Košťál působí ve službách Fokusu Praha od roku 2006. V roce 2014 stál u zrodu Studia 27 „Zaostřeno na duši“, unikátního mediálního projektu, který sdružuje kreativní lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Se Studiem 27, které vede a na jehož chodu se podílí i jeho manželka Eliška, získal před 4 lety prestižní  ocenění SozialMarie za nejlepší středoevropský projekt zaměřený na sociální inovace. Od zahájení činnosti Studia 27 Břetislav a jeho kolegové vytvořili a uveřejnili na vlastním YouTube kanále více než 180 původních videí se záznamy besed a diskusí k tématu duševního zdraví. Břetislav je také peer lektorem, tedy lektorem s vlastní zkušeností při odborných školeních z oblasti péče o duševní zdraví. Je zapojený v mnoha pracovních skupinách a iniciativách na úrovni ministerstev a reformy psychiatrie, ale také v mnoha neformálních skupinách, např. v iniciativě Praha duševní.

„Přál bych si, aby se v nemocnicích jednalo s lidmi vlídně a s respektem, aby lidé měli přístup ke svým věcem a nezamykali jim pokoje, aby bylo dost bytů pro lidi s duševními potížemi, kteří si nemohou dovolit klasické tržní bydlení. Mám radost ze sílícího peerského hnutí a pragmaticky si přeji, abychom jako peeři táhli za jeden provaz. Za sebe a Studio 27 bych byl rád, kdyby se nám dařilo ještě víc rozšířit náš příběh a měnit tak postoje veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Smysl svého života ale spatřuji nejen v práci a návratu k běžnému fungování. Jde mi především o hledání harmonie mezi lidmi a žití v souladu s přírodou a vesmírem,“ popisuje své životní poslání Břetislav Košťál.

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila někdejší první dáma prvního českého prezidenta Václava Havla, paní Olga Havlová, v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým. O laureátech rozhoduje sedmičlenná porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Záštitu Ceně Olgy Havlové 2021 udělily předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, soudkyně Ústavního soudu ČR Kateřina Šimáčková a radní hl. města Prahy Milena Johnová. O výběru laureáta na Cenu veřejnosti, udělované od roku 2017, rozhoduje veřejnost v on-line hlasování. Letos probíhá od 1. do 24. 5. 2021 na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz. Obě ceny budou vyhlášeny 14. 6. 2021 v prostorách Národní galerie v Praze.