Ve středu 8. 9. 2021 představilo Centrum duševního zdraví Podskalí Fokusu Praha sérii krátkých animovaných videí. Na prosluněné střeše Lucerny jsme přivítali nejen kolegyně a kolegy z Fokusu, ale i hosty z Ministerstva zdravotnictví, Poslanecké sněmovny, Magistrátu hlavního města Prahy, městských částí Praha 1, 2, 4, 10 a 11, Psychiatrické kliniky VFN a dalších spřátelených organizací.

Co o vzniku videí říkají tvůrci z týmu CDZ Podskalí?

"Máme pocit, že o naší službě se zatím stále moc neví, že ji ne každý zná – a pokud ano, je těžké si pod pojmem Centrum duševního zdraví něco konkrétního představit. Setkáváme se s tím všude – u lékařů, v nemocnicích, u rodinných příslušníků, na úřadech i při kontaktu s veřejností. Souvisí to zřejmě s tím, že jde o službu novou a jinak koncipovanou, než je u nás běžné. I to přispívá k nejasným, nebo zkresleným představám o práci CDZ. Právě to jsme chtěli skrze videa změnit. Chtěli jsme ukázat a vysvětlit náš způsob práce – aby se to mohlo dostat k lidem, kteří to potřebují – ať už jde o klienty, odborníky, nebo veřejnost.

V našich videích nenajdete žádné diagnózy, a je to záměr. U nás se zaměřujeme spíše na konkrétní příběh klienta a na jeho individuální potřeby. Proto jsme zvolili formu tří vzorových, symbolických příběhů. Naznačují, jak pestré škále lidí v našem CDZ pomáháme.

Rádi bychom poděkovali tvůrcům, kteří našim rozmanitým nápadům a představám dali podobu. Děkujeme panu Danovi Tlamkovi a Lukášovi Koudelkovi. Máme radost ze společné kreativní práce! :) "

Na videa se můžete podívat zde.

 

IMG 8667 IMG 8514 IMG 8429
20210908 093854 20210908 102156 IMG 8438
DSC01558 IMG 8529 IMG 8499
20210908 110325 20210908 105213 20210908 100724

 

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. 

Logo OPZ barevn  MZCR RGB p