Praha, 23. 9. 2021Fokus Praha, nejstarší a největší tuzemská nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním, spustil na začátku nového školního roku 2021/2022 službu podporovaného vzdělávání s příznačným názvem – dostuduj.fit. Ta navazuje na první destigmatizační a primárně preventivní program pro mladistvé – Blázníš? No a!, který Fokus Praha realizuje již od roku 2005. Služba dostuduj.fit cílí na lidi starší 16 let, kteří žijí nebo studují v Praze a potýkají se s psychickými obtížemi nebo duševní nepohodou. Je ale určena také jejich rodičům, spolužákům či pedagogům, kteří pro ně hledají odbornou pomoc. Tým dostuduj.fit sídlí v pražském Karlíně na adrese Pernerova 293/11. Klienti jej mohou kromě osobní návštěvy kontaktovat také telefonicky na čísle + 420 778 971 470 nebo e-mailem přes Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách dostuduj.fit.   

Tým dostuduj.fit, služby podporovaného vzdělávání Fokusu Praha „O vzniku služby podporovaného vzdělávání v Praze jsme uvažovali již před lety, kdy jsme viděli narůstající počet mladých lidí s různými psychickými obtížemi, kvůli kterým se potýkají se studiem a které jim komplikují možné budoucí uplatnění. Tento trend se bohužel ještě prohloubil v souvislosti s koronavirovou pandemií a navazujícími restrikcemi, kdy řada mladých lidí poprvé ve svém životě zažila krizi s nejasným výhledem na zlepšení. I proto jsme rádi, že se nám v roce 2021 podařilo získat finance z Evropského sociálního fondu a otevřít v rámci Fokusu Praha službu dostuduj.fit. Našim klientům nabízíme pomoc zorientovat se v nastalé životní situaci a možnost mluvit o vlastních pocitech a nesnázích včetně komunikace s rodinou, blízkými a školou. Zároveň nabízíme i ryze praktickou podporu při sestavení vlastních studijních priorit a povinností, možnost vytvořit ve spolupráci se školou individuální studijní plán, také edukaci rodiny a blízkých o duševním zdraví. Poskytujeme informace o možnostech podpory v oblasti duševního zdraví a případné propojení dalších služeb. Velký důraz klademe na spolupráci s okolím studenta, pedagogy a jeho rodinou. V rámci primární prevence v oblasti duševního zdraví pracujeme i na destigmatizaci,“ říká Nela Beranová, vedoucí týmu dostuduj.fit.

Cílovou skupinou dostuduj.fit jsou žáci odborných učilišť a středních škol, studenti vyšších odborných a vysokých škol, kteří čelí potížím v rámci studia a přípravě na budoucí zaměstnání v souvislosti s duševní nepohodou nebo psychickými problémy. Novou službu mohou využít i rodiče (zákonní zástupci studentů/žáků), spolužáci, blízcí a partneři studentů/žáků a v neposlední řadě též učitelé, školní psychologové, výchovní poradci a speciální pedagogové.

Tým dostuduj.fit má v současné době 6 hlavních členů. Nechybí psycholožka a peer pracovník, tj. člověk s vlastní zkušeností s  duševním onemocněním. V týmu se scházejí zkušenosti z prvního pilotního projektu podporovaného vzdělávání v České republice realizovaného v Plzeňském kraji spolkem Ledovec a dvěma týmy Fokusu Praha – Týmu podporovaného zaměstnávání a preventivního programu Blázníš? No a!.

Služba dostuduj.fit Fokusu Praha je prozatím financována z prostředků Evropské unie – Evropského sociálního fondu a jeho Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 139 pod názvem projektu „Dostuduj – služba podporovaného vzdělávání“ s registračním číslem CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017191 v období červenec 2021 až červen 2023.