Pracovnice Týmu podpory zaměstnávání Fokusu Praha, Jitka Špičanová a Veronika Kafková, se jako jediní zástupci střední a východní Evropy zúčastnily mezinárodní konference k dalšímu směřování metody IPS a její adaptace na evropské prostředí, která se konala 16. – 17. 9. 2021 v Reykjavíku.

IPS, neboli Individual Placement and Support (individuální umístění a podpora), je metoda podporovaného zaměstnávání vyvinutá v USA a Anglii. Zjednodušeně řečeno vychází z přesvědčení, že každý člověk bez ohledu na svůj hendikep je schopen pracovat, pokud najde vhodný typ práce odpovídající jeho schopnostem a dovednostem. A právě k tomuto cíli by měla vést i vhodně nastavená podpora. Česká republika patří i díky Fokusu Praha mezi průkopníky této služby ve střední a východní Evropě, a je proto bezesporu dobře, že měla na konferenci své zástupce.

„Pro nás byly zásadní workshopy na téma zapojení peerů, sdílení vlastních zkušeností/zkoumání vlastních hranic v práci s klientem, problematika komunikace zdravotního stavu se zaměstnavatelem, téma fidelity – což je hodnocení prvků metody IPS v naší práci, a samozřejmě samotné prohlubování kontaktů s našimi západoevropskými kolegy, kteří jsou v implementaci IPS metody mnohem dále,“ tlumočí své pocity z konference Veronika Kafková a Jitka Špičanová.

„Velký úspěch je vlastně i to, že se konference vůbec uskutečnila. Měla totiž proběhnout již před dvěma roky, ale kvůli covidu to bohužel nevyšlo. Po celou dobu jsme ale byly s našimi zahraničními kolegy v čilém kontaktu přes on-line přenosy a v tomto budeme pokračovat. V ideálním případě by měly vzniknout pravidelné konference IPS, každý rok v jiné zemi, a jako možnost se řešily i stáže pro pracovníky. Těšíme se na to, až přijde na řadu i Praha a budeme moci kolegy přivítat u nás ve Fokusu, i když sopku tady asi nepřekonáme,“ říkají kolegyně z Týmu podpory zaměstnávání Fokusu Praha s odkazem na doprovodný program konference.

Ta byla zakončena nejenom společenským posezením a slavnostní večeří v konferenčním centru Harpa v srdci Reykjavíku, ale také společným víkendovým výšlapem k aktivní sopce, která toho času produkovala potoky lávy.

IMG 20210916 123606     IMG 20210917 152820   

 IMG 20210916 130430     IMG 20210922 170718

IMG 20210917 200622     IMG 20210917 215635     

IMG 20210918 201845     IMG 20210918 205657