Gratulujeme PaedDr. Blance Veškrnové k významnému ocenění jejího dlouholetého odborného působení v oblasti péče o duševní zdraví a spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně! Blanka Veškrnová byla oceněna prorektorkou Masarykovy univerzity jako absolventka tamního doktorského studia za významný odborný přínos v Jihomoravském kraji, kde 20 let působí se svojí organizací Práh Jižní Morava a posledních pár let jako předsedkyně správní rady Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví na celorepublikové úrovni. Odbornou spolupráci organizací poskytujících komunitní služby považujeme za velmi důležitou, a proto Blance z celého srdce děkujeme!

Vyznamenání Blanky Veškrnové  Vyznamenání Blanky Veškrnové