Na straně 12 listopadového čísla časopisu Šestka je fotografie skoro celého prima týmu Centra duševního zdraví pro Prahu 6 a rozhovor s jeho členem.
Stránky CDZ6 najdete zde: https://fokus-praha.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=455&lang=cz
Na straně 13 pokračují informace o CDZ6 a následuje přehled telefonních krizových linek, na které je možné volat v akutní duševní nepohodě nebo krizové situaci - tam vám pomohou, domluví s vámi postupné kroky nebo vám předají další důležité kontakty. Nebojte se tam zavolat, i když se dostanete do situace, kdy si budete myslet, že vaše akutní potíže jsou příliš velké nebo naopak příliš malé; jsou na to zvyklí a budou se vám věnovat, jak budete potřebovat.

sestka cdz 

sestka kontakty