Jan Sobotka V poslední době je možné ve Fokusu Praha zaslechnout slovní spojení „recovery house“. Co vlastně tento anglický termín znamená a bude znamenat v českém kontextu, jsme se zeptali výkonného ředitele Fokusu Praha Jana Sobotky.

maj120

Poslední letošní přednáška v rámci Programu pro rodinné příslušníky 3.12.2020 od 18:00

je na téma Psychosociální rehabilitace, napište si o přístupový odkaz!

Lektoruje vedoucí Centra duševního zdraví pro Prahu 6 Mgr. Andrea Preclíková.

drama 120

Začíná přihlašování!

Skupina začne v lednu 2021.

Bude mít maximálně 10 členů.

Sbírka potravin pro Fokus PrahaDěkujeme za Vaši štědrost při Sbírce potravin, která proběhla v sobotu 21. 11. 2020. Pro klienty Fokusu Praha se vybralo celkem 2 094 kg potravin – 1 307 kg z Tesco Hypermarket Praha Národní a 787 kg z Billa Praha – Dolní Chabry. Děkujeme i všem našim kolegům z Domu u Libuše, týmu Chráněného bydlení Praha a Centra duševního zdraví pro Prahu 8 za to, že celou sobotu komunikovali, sbírali, přebírali, třídili, vážili a vozili vše do skladu, odkud potraviny poputují přímo klientům.

Michaela Bolcková, HR konzultantka, představuje pilíře a hodnoty Fokusu Praha.V posledních dvou letech se více mluví o hodnotách Fokusu Praha. Měníme se, rosteme, a tak je logické, že se potřebujeme ujistit, že máme společné pevné základy a víme, kam jdeme. Nejenom o tom byla řeč s HR konzultantkou Michaelou Bolckovou, která měla proces „revitalizace“ fokusáckých hodnot a pilířů interně na starosti. 

kb kytka120

Nadace Jistota Komerční banky nám přidělila finanční příspěvek na mzdu

terapeutům týmu Psychoterapie Fokus Praha, aby mohli až do června 2021 poskytovat online psychoterapii

lidem s úzkostí a / nebo depresí, kteří nemají psychoterapii dobře dostupnou naživo. Děkujeme.

 

World Mental Health DayPraha, 9. 10. 2020 Od 10. září probíhá po celém Česku multižánrová osvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví. Ta vyvrcholí v sobotu 10. října na Světový den duševního zdraví. Za jeho vznikem stojí World Federation for Mental Health (WFMH), která v tento den již od roku 1992 upozorňuje na nutnost zvyšování povědomí o duševním zdraví, odbourávání předsudků či zefektivnění služeb pro lidi s duševními potížemi. Letos ve své bilanční zprávě s podtitulem Mental Health for all: Greater Investment-Greater Access označila za hlavní celosvětový problém dlouhodobé podfinancování oblastí zaměřených na duševní zdraví a jejich špatnou dostupnost. Fokus Praha se k této výzvě připojuje prostřednictvím aktuální kampaně proti předsudkům vůči lidem s  duševním onemocněním, která bude kvůli aktuální pandemii a souvisejícím opatřením probíhat primárně na internetu. Veřejnost se k ní může připojit skrze mezinárodní symbol pro otevřenou a nepředpojatou tematizaci duševního zdraví – zelenou stuhu

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) a FOKUS ČR se ohrazují proti stanovisku k deinstitucionalizaci, kterou společně vydaly Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS), Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Rada seniorů ČR. 

fokusart6 120

Nových 8 setkání projektu Atelier Fokus Art (6). Téma: Prostor.

V prostorném atelieru prozkoumáme prostor obrazu, časoprostor, prostorovou tvorbu a možná i vesmír.

Pondělky od 17:00 do 19:30 hodin - od 5.10.2020. Pozor, od 26.10. se projekt nekoná vzhledem k nařízením vlády! Čekáme na rozvolnění. 

jelen120

8 čtvrtků, každý s jiným tématem z oblasti duševního zdraví;

přednášky určené pro ty z Vás, kdo jste se setkali s problematikou duševního zdraví

u sebe v rodině, u blízkých nebo při studiu... Pozor, přednášky jsou online na GoogleMeet, naživo ne.

V souvislosti s výročím 30 let vzniku a rozvoje komunitních služeb zaměřených na pomoc lidem s duševním onemocněním, které si v roce 2020 Česká republika připomíná, obdržel Fokus Praha řadu vzkazů a zdravic od zahraničních kolegů, kteří se ve svých zemích podíleli a podílí na obdobném typu služeb. Mezi gratulanty nechybí například Mark Ragins, americký psychiatr, který se podílel od roku 1990 na zavádění modelu "zotavení – recovery" do péče o duševní zdraví v MHE Village v Kalifornii, nebo Nigel Henderson, bývalý šéf Mental Health Europe a dlouholetý ředitel skotské organizace Penumbra. 

01 uvod 120

V pátek 18.9. jsme celý den snovali, splétali, šmodrchali a pavoučili

v zahradě Centra Břevnov.

Akce pro klienty i veřejnost se konala s podporou Magistrátu hl.m. Prahy.