Petr Hudlička, dosavadní ředitel Centra Břevnov Fokusu Praha se stává od 7. listopadu 2018 statutárem Fokusu Praha. Nahrazuje tak ve funkci Pavla Nováka, který tuto pozici opouští. Petr Hudlička bude i nadále současně zastávat roli ředitele Centra Břevnov.

Správní rada Fokusu Praha ve svém kompletním složení - Mgr. Pavel Košák, Patrik Novák, Lucie Vopálenská, Mgr. Tomáš Nikolai a Mgr. Rostislav Jakoubek - vzali na své schůzi na vědomí odstoupení ředitele Pavla Nováka  a jednomyslně zvolili za nového ředitele Fokusu Praha Petra Hudličku.

Pavel Novák ale neopouští Fokus zcela. Od nového roku bude v managementu Fokusu pracovat jako poradce pro strategii. Důvodem odchodu z pozice generálního ředitele je neslučitelnost této funkce s jeho dalšími pracovními aktivitami v reformě psychiatrické péče. Více o tom v rozhovoru v aktuálních Fokusovinách.

 

PetrHudlickaMalyPetr Hudlička pracuje ve Fokusu na různých pozicích od roku 2002, aktuálně také působí jako ředitel Centra Břevnov a vede Denní sanatorium.  Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze. Krom manažerské a klinické praxe působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech vzdělávání sociálních pracovníků. V přímé péči pracuje s klienty v individuální i skupinové terapii, v práci využívá také prvků poetoterapie.