sk2020 400Sestavujeme novou arteterapeutickou skupinu v atelieru
Psychoterapie Fokus Praha (dřívější název byl Denní sanatorium, nabídka služeb je stejná),
v Centru Břevnov v Meziškolské ulici.

Skupina poběží dva roky od března 2020
vždy ve středu v 10.00 h.

Skupinu povedou Lenka Mlejnková a Jaroslav Jirman.

Zájemci hlaste se prosím na recepci Denního sanatoria
- tel: +420 233 354 547 (8.00-16.00h), 777 800 387.

Program je určen:

- klientům s psychotickým onemocněním,

- poruchami nálady,

- těžšími neurotickými obtížemi.

- Osobnostní problematika není na překážku.

- Arteterapeutická skupina je vhodná pro klienty, kteří jsou ochotni    využívat jako komunikační prostředek
  kromě verbálního projevu  i svůj projev výtvarný.

- Předchozí výtvarná zkušenost není podmínkou.

Program je dále vhodný:

- pro klienty, kteří zvládnou pravidelně docházet a jsou ochotni skupině věnovat rok času.

- pro klienty, kteří potřebují podporu a sdílení ve skupině

- jako doléčení po intenzivní psychoterapii ve stacionáři, či po hospitalizaci

- pro klienty, kteří mají motivaci pro osobní rozvoj

Arteterapie může pomoci:

- získat nadhled

- uvědomit si, co dělám automaticky ve svůj neprospěch

- vyzkoušet si překonat překážky tvořivě nebo jinak než dosud

- zažít uvolnění v bezpečném prostoru

- podpořit svoje zdroje

- vytvořit něco svého

Přijetí do skupiny potvrdíme po vstupním setkání.

Skupinová terapie je v našem zařízení Psychoterapie Fokus Praha hrazená zdravotními pojišťovnami.

.