Denní sanatorium

Je zdravotnické zařízení Fokusu Praha, které nabízí psychoterapii, psychiatrické
a psychologické služby. Vedoucí týmu je Mgr. Barbora Hrdličková.

Naším cílem je pomáhat klientům i jejich rodinám lépe porozumět jejich onemocnění, lépe je zvládat, rozvíjet své schopnosti a samozřejmě i měnit a zlepšovat průběh onemocnění. Pomáháme najít cestu k zotavení a spokojenému životu. S každým sestavujeme individuální program.

ds 650

 

 

Vybrat jinou službu Centra Břevnov